1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. J. Cole

เนื้อเพลง Brackets - J. Cole

เนื้อเพลง Brackets

Lotta sh*t happens, like, being in show business
A lot of sh*t happens, like, like, I make a lot of money, you know
And I'm really happy about it
And I'm not bragging, I just wanna say something
I make a so--- f*ck, it's ridiculous
But wait, wait a minute, wait a minute
Hey, if my father was alive today, I would go home and say
"Dad, I wanna tell you how much money I made"
You know what he'd say? You's a lying motherf*cker
Jerome Lewis didn't make that much money
Come in here, get your ass out the house
Coming here with that bullsh*t, hah

N*ggas hating on me, I ain't used to that
Know a couple people wanna shoot for that
I say "No, no, no, chill, it ain't no need for that"
Them n*ggas tryna blow and ain't no need for that
And if it work for them, well sh*t, I'm cool with that
'Cause how they feel, I ain't got sh*t to do with that
I just sit back on cool and watch my paper stack
And trip off how much bread them crackers take from that

(Whoa whoa whoa whoa, yeah, yeah, yeah, yeah)
(Whoa whoa whoa whoa, yeah, yeah, yeah, yeah)
(Whoa whoa whoa whoa, yeah, yeah, yeah, yeah)
(Whoa whoa whoa whoa, yeah, yeah, yeah, yeah)

It's been a long time since I have felt this way
About something but now, but now
I'm controlling my mind, the days are warm
The nights are cold, the lost is found, I'm found
Lord knows I need something to fill this void
Lord knows I need something to fill this void
Lord knows I need something to fill this void
Lord knows I need something to fill this void

Hell yeah boy, I'm a goddamn millionaire now
Hell yeah, n*gga, they can't tell me sh*t now, bro, hell no, f*ck that
B*tch, got my first motherf*ckin' million dollar check n*gga
I'm goddamn lit boy, you crazy as hell
Hold up, it's my phone real quick, it's my Unc'
Uncle Sam and sh*t
"What's up Unc'? Yup. Hey, I told you that check was coming in, I gotchu when it came in. Goddamn, I'm a man of my word. Goddamn, I told you I'ma have it, and goddamn, I'ma have it for you. Hell, sh*t, damn right. Now, how much was it though? Uh huh. Huh? Half? Half n*gga? You crazy, boy, you crazy. B*tch, you crazy as f*ck. B*tch, b*tch, you better s*ck half my d*ck!"

Yeah, I pay taxes, so much taxes, sh*t don't make sense
Where do my dollars go? You see lately, I ain't been convinced
I guess they say my dollars supposed to build roads and schools
But my n*ggas barely graduate, they ain't got the tools
Maybe 'cause the tax dollars that I make sure I send
Get spent hirin' some teachers that don't look like them
And the curriculum be tricking them, them dollars I spend
Got us learning about the heroes with the whitest of skin
One thing about the men that's controlling the pen
That write history, they always seem to white-out they sins
Maybe we'll never see a black man in the White House again
I'll write a check to the IRS, my pockets get slim
Damn, do I even have a say 'bout where it's goin'?
Some older n*gga told me to start votin'
I said "Democracy is too f*ckin' slow"
If I'm givin' y'all this hard-earned bread, I wanna know
Better yet, let me decide, b*tch, it's 2018
Let me pick the things I'm funding from an app on my screen
Better that than letting wack congressman I've never seen
Dictate where my money go, straight into the palms of some
Money-hungry company that make guns that circulate the country
And then wind up in my hood, making bloody clothes
Stray bullet hit a young boy with a snotty nose
From the concrete, he was prolly rose
Now his body froze and nobody knows what to tell his mother
He did good at the white man schools unlike his brother
Who was lost in the streets all day, not using rubbers
So right now, he got two on the way
Still sleep on covers in his mama house
She can't take this sh*t no more, she want him out
On the morning of the funeral, just as she's walking out
Wiping tears away, grabbing her keys and sunglasses
She remember that she gotta file her taxes, damn

(Whoa whoa whoa whoa, yeah, yeah, yeah, yeah)
(Whoa whoa whoa whoa, yeah, yeah, yeah, yeah)
(Whoa whoa whoa whoa, yeah, yeah, yeah, yeah)
(Whoa whoa whoa whoa, yeah, yeah, yeah, yeah)

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Brackets ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Brackets หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Brackets เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ