1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. The Internet

เนื้อเพลง Just Sayin / I Tried - The Internet

เนื้อเพลง Just Sayin / I Tried

[Just Sayin]

Rock babe
Rock babe
Rock babe
Rock babe
I don't love you no more (Rock babe)
I don't love you no more (Rock babe)
I don't love you no more (Rock babe)
I don't love you no more (Rock babe)

Used to be you and me, young and in love
Honestly used to think love was enough
Tell me who I gotta be to get you out from under me
Don't need you all up under me
I already moved on
Was in love with you for too long

Yeah, I'm just sayin'
Yeah, I'm just sayin', girl
I'm not trying to hurt your feelings
But I gotta say it, girl

(You f*cked up)
Now I don't even want you
Can't believe I wrote another song about you
(You f*cked up)
You made another mistake
Now you know that I'm not the type that you can replace
(You f*cked up)
Now I don't even want you
And I noticed that I'm better off without you
(You f*cked up)
Now that I got some cash flow
And I have everything that I've ever asked for
(You f*cked up)

You're talkin' like you got a shot, changin' my mind
But I know better than that, you're wasting your time
Tell me what it gotta be to get you out from under me
Don't need you all up under me
I already moved on
Was in love with you for too long

Yeah, I'm just sayin'
Yeah, I'm just sayin', girl
I'm not trying to hurt your feelings
I gotta say it, girl

(You f*cked up)
Now I don't even want you (no)
Can't believe I wrote another song about you
(You f*cked up)
You made another mistake
Now you know that I'm not the type that you can replace
(You f*cked up)
Now I don't even want you
And I noticed that I'm better off without you
(You f*cked up)
Now that I got some cash flow
And I have everything that I ever asked for

(You f*cked up)
(You f*cked up)
(You f*cked up)
Look, don't be calling on my phone no more, please
(You f*cked up)
It's over, peace
(You f*cked up)
I don't love you no more
I don't love you no more
I don't love you no more
I don't love you no more
I don't love you no more
I don't love you no more
I don't love you no more
I don't love you no more

[I Tried]

Got a letter from an old flame the other day
Crumpled up, had a scent reminiscent of May
Said she's doing just fine, that I've been on her mind and
That she wishes that I never ever went away
I gave it all I had just to let it go
But you should know that I tried

I tried
I tried
I tried
Just know that I tried
That I tried
I tried
I tried

Got a call from an old friend the other night
He said that he just saw you, and you're living the life
We were always best friends
It all came to an end and things change
One day I hope you realize

I tried
I tried
I tried
I tried
Girl, I tried
Yeah, I tried
I tried
I tried

Maybe one day we'll find common ground
When the weather's warm and the trees are green
Maybe when the leaves start falling
Maybe then we'll find ourselves together again

That's it, my seeds are there in your garden
I fell in love with smoke and mirrors
The spring, I guess we'll see if we blossom
Or are we just fallen petals?
Is it autumn?

Maybe one day we'll find common ground
When the ocean's cold and the pigs all fly
Maybe when the sky starts falling

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Just Sayin / I Tried ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Just Sayin / I Tried หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Just Sayin / I Tried เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ