เนื้อเพลง New Orleans - Brockhampton

ดู 82 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Brockhampton | เพิ่มเมื่อ 21 กันยายน 2561

เนื้อเพลง New Orleans

Perfectly fine, it's fine

Said n*gga brother, n*gga brother, what you livin' for?
Is you gon' finish what you started? What you quittin' for?
They told me God gave me a mission, but I'm missing the supplies
Completed I ain't the one you should read in, I'm used to being defeated
So n*gga brother, who you standin' with?
I'm independent 'cause these parties never planned for this
Brother n*gga with a brain, unintentionally swerving in every lane
The feeling's never the same, you chase what you couldn't gain
I'm so accustomed to flames, I couldn't tell you what's fire
Situation is dire, hear them calls from the choir
The disposition acquired from my position on Earth
Is telling me decapitate everything for what it's worth
When I die, these words gon' need separate caskets and a hearse
I don't rhyme, I freeze time and let these hands just do the work
I'm in tandem with my curse, going manic since my birth
See the kid that says "I'm playing and I'm commanding with my nurse"

Tell 'em boys, don't run from us
I been down too long, cousin
I been down too long, brother
Tell the world, I ain't scared of nothin'
Tell the world, I ain't scared of jumpin'
Tell my boy, I want a crib in London
Tell the world to stop trippin' out
I'll build a different house with some different functions
Tell 'em boys, don't run from us
I been down too long, cousin
I been down too long, brother
Tell the world, I ain't scared of nothin'
Tell the world, I ain't scared of jumpin'
Tell my boy, I want a crib in London
Tell the world to stop trippin' out
I'll build a different house with some different functions

Tryna treat men like baby
Feel the teeth sink in like rabies
Boy, you know you don't look fly
Dem gold chains 'til your neck green bye

Nothin' different now, all around now
Who you keep around now? That's a big reflection
Don't like how they talkin' to me, why they walkin' to me?
Wear your sh*t upon your sleeve, so projectin' on me
Sense is your surround sound, what's your take on me?
Kill the eagle now, what that make of me?
Angle watch screen, couple sips of tango red
I'ma throw a couple punches, I'ma do it anyway
[?]
Supersonic, move through tunnel, two-wheel cycle, slightly savage
Better than 9mm with extended suppressor
Bustin' out the function, highly comfortable
Got these [?]
Sweet kisses like the candy out the carnival
I'ma call my own shots, hit the audible

Impending death is the only sign of life
I'm throwing hail marys 'til I die
Throw it up, all I have is peace of mind
Throwin' up, have my wings clipped, I don't need them sh*ts
Learn to fly again
Fast track to last place, I swear I've never been up top but I'm up here somewhere
Out here, nobody can tell me sh*t
Sh*t, never mind what I did back then
You should take a look at yourself instead
Maybe you can find yourself
Love yourself
Here's to health
And here's to wealth
All together now

Tell 'em boys, don't run from us
I been down too long, cousin
I been down too long, brother
Tell the world, I ain't scared of nothin'
Tell the world, I ain't scared of jumpin'
Tell my boy, I want a crib in London
Tell the world to stop trippin' out
I'll build a different house with some different functions
Tell 'em boys, don't run from us
I been down too long, cousin
I been down too long, brother
Tell the world, I ain't scared of nothin'
Tell the world, I ain't scared of jumpin'
Tell my boy, I want a crib in London
Tell the world to stop trippin' out
I'll build a different house with some different functions

Photo Mack, momma took me to the church and I sang a hymn
Colonized Christian
Now I'm losing my religion, yeah
God damn, so narcissistic in this millennium
F*ck you and the bubble that you livin' in
I don't go to church, but I'm so spiritual
Pulled my life out of dirt, that's a miracle
If Jesus was a pop star, would he break a bank?
All these diamonds in my face, I'm shining like today
I'm living in my prime, man, what can I say?
If the service is an hour, I'm an hour late

เนื้อเพลง Brockhampton ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง New Orleans ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง New Orleans หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง New Orleans เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ