เนื้อเพลง Stupid - Brockhampton

ดู 49 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Brockhampton | เพิ่มเมื่อ 24 กันยายน 2561

เนื้อเพลง Stupid

[Merlyn Wood:]
Merlyn, hoppin' out the 304
I feel like Batman, hanging with directors
'Bout that action so please don't stick with movin' my direction
All I got to lose is my erection

[Ameer Vann (Matt Champion):]
I'm a black man with a deadly weapon (What drug reference, huh?)
I'm a real dog, we all go to heaven
But I been trippin' on the steps and I don't think I'll make it
I'm in this big house, still I'm suffocating

[Matt Champion:]
Carnival, my heart like a Supreme phantom
Goin' hundred speed, blowin' steam, I throw a tantrum
Judging by my face, my eyes slit like a python
I think she might hate me for a lifetime, aye, aye
Daddy crack and red, drunk, you pay for the pipeline
Goin' out the weather, leave my name, I'm goin' offline
I just want my sh*t to fit, Taylor just like Tiffany
Oh, they say I'm perfect
On my back, oh, man, they killin' me

[Kevin Abstract:]
Boys wanna play with my cell phone but I don't want nobody to see what's in it
Boys wanna play with my cell phone but I don't want nobody to see what's in it
Boys wanna play with my cell phone but I don't want nobody to see what's in it
Boys wanna play with my cell phone but I don't want nobody to see what's in it

[Dom McLennon:]
White burner, black burner
I do not discriminate
I am on a pilgrimage so don't try to insinuate
Building up in instrument to aim it at the human race
Let it off in hopes that all the pain and stress disintegrates
I think you intolerant
When you do the most, it's moderate
I come with that gas that'll make you think I had a doctorate
What we do provocative
I ain't no apologist
Don't step to professionals and books [?]

[Kevin Abstract:]
America's favorite, I do my best and they hate it
It's like I'm stuck in the matrix and I'm stuck losin' patience
While they stuck on they day shift I hate my boyfriend's fragrance
I'm a faggot, I say it, I scream that sh*t like I mean it
Yeah, I'm ugly and genius
I went from nothing to sleeping on Jon's couch
To makin' people bounce at every show that's sold out
You know who I'm talkin' 'bout
With ghouls all in my dirty mouth
Boys be on that silly sh*t so Billy 'bout to air 'em out

Boys wanna play with my cell phone but I don't want nobody to see what's in it
Boys wanna play with my cell phone but I don't want nobody to see what's in it
Boys wanna play with my cell phone but I don't want nobody to see what's in it
Boys wanna play with my cell phone but I don't want nobody to see what's in it

เนื้อเพลง Brockhampton ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Stupid ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Stupid หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Stupid เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ