เนื้อเพลง Jello - Brockhampton

ดู 60 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Brockhampton | เพิ่มเมื่อ 24 กันยายน 2561

เนื้อเพลง Jello

[Kevin Abstract:]
La-de-da-de-da-de-da
Do I trust 'em? Probably not
I think that y'all probably fraud
I think that my brain is fried
La-de-da-de-da-de-da
Do not turn my volume down
Do not bring your friends around
Only few, I'm holding down
La-de-da-de-da-de-da
Do I trust 'em? Probably not
I think that y'all probably fraud
I think that my brain is fried
La-de-da-de-da-de-da
Do not turn my volume down
Do not bring your friends around
Only few, I'm holding down

Hi, I live a wonderful life
Should've died twice but to whom I decide?
Life always better keep it two on the side
Need no music when my n*ggas arrive
We bein' red eye
Black man with some white guys
Keep your head up with that fourty
And at the appropriate time
They ask a question, like
"Didn't you perform at my best friend's birthday party
With your friends"
Go crazy, just bring the shawty
Bring the loud one with the blonde hair
Makin' out with Zayn in a lawn chair
They kick me out but I belong here
Hear these songs n*gga
See this long hair
See these videos
Direct these hoes with no budgets though
And the f*ck
Did I land a f*ckin' TV show?
Met all my friends through Kanye West
And I ain't met him yet

La-de-da-de-da-de-da
Do I trust 'em? Probably not
I think that y'all probably fraud
I think that my brain is fried
La-de-da-de-da-de-da
Do not turn my volume down
Do not bring your friends around
Only few, I'm holding down

[Matt Champion:]
Just shaved down to the baby face
Clothes on me cause it's a holiday
Fried, no sides at the restaurant
My sleep schedule like the power here, it's never on
Feeling like the past year a whole escapade
Four cars, need a motherf*cking Escalade
Pack it up like a clown car
Bet you know my name from here to Hong Kong
Bet I get along
Make some comma [s], come on, watch 'em sing along
Ayy, err, err, put a night like (night like/life) dancing on a [?]
In the thunder car, rocked up in the Lumma
Incidental, I be better by the summer
I be better by the winter
I be hoppin' in the rental
Maybe Tesla for all my missus sitting in the volvo
Damn. Shouldn't my life?
Hmmmmmmm...
Sorry, do it all here

[Kevin Abstract:]
La-de-da-de-da-de-da
Do I trust 'em? Probably not
I think that y'all probably fraud
I think that my brain is fried
La-de-da-de-da-de-da
Do not turn my volume down
Do not bring your friends around
Only few, I'm holding down
La-de-da-de-da-de-da
Do I trust 'em? Probably not
I think that y'all probably fraud
I think that my brain is fried
La-de-da-de-da-de-da
Do not turn my volume down
Do not bring your friends around
Only few, I'm holding down

[Ameer Vann:]
I'm moon-walking on the sun, hot
I used to live where the guns popped
Made some records then we moved out
Turned rap into the new pop
Bandanna, I'm the new Pac
I been blowing up, I can't stop
They need my n*ggas in the White House
I do business with the white folks
Bring that money back to black folks
Flip it, stimulate the cash flow
Economic, but I speak ebonics
LA turned me to an asshole
I been shopping down on Melrose
Still a n*gga but I'm living different
I been looking at the bigger picture
So I don't hear 'em when they talking to me

[Dom McLennon:]
I just wanna finally fall in love with
Maybe someone I can binge drugs with
Living like a prince but I'm dove-less
Playing my emotions, you a dumb b*tch
Everybody talking on some gun sh*t
They don't even know where the bus sit
Cry n*gga [?] a f*cking kick back
Gotta leave those soft n*ggas at the kickback
Splittin' all my problems like a Kit-Kat
I finessed the night that we slipped up
I could let you know where I'm next at
Tell my baby girl where the brakes at
You know I got number one pick stats
Catch me on the field, it's a mismatch
More like an eclipse she couldn't miss that
Putting my appearance where my chips at

[Kevin Abstract:]
La-de-da-de-da-de-da
Do I trust 'em? Probably not
I think that y'all probably fraud
I think that my brain is fried
La-de-da-de-da-de-da
Do not turn my volume down
Do not bring your friends around
Only few, I'm holding down
La-de-da-de-da-de-da
Do I trust 'em? Probably not
I think that y'all probably fraud
I think that my brain is fried
La-de-da-de-da-de-da
Do not turn my volume down
Do not bring your friends around
Only few, I'm holding down

[Joba:]
La-de-da-de-da-de-da
(La-de-da-de-da-de-da, do-walla, do-walla)
(La-de-da-de-da-de-da, do-walla, do-walla)
La-de-da-de-da-de-da
(La-de-da-de-da-de-da, do-walla, do-walla)
(La-de-da-de-da-de-da, do-walla, do-walla)

เนื้อเพลง Brockhampton ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Jello ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Jello หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Jello เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ