เนื้อเพลง Dope N*ggaz - Lil Wayne

ดู 41 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Lil Wayne | ร่วมร้อง Snoop Dogg | เพิ่มเมื่อ 28 กันยายน 2561

เนื้อเพลง Dope N*ggaz

[Verse 1 : Lil Wayne]
Uh
I thank the lord I'm not a broke n*gga
I'm dope, n*gga
Change my name I ain't like average Joe n*gga
Up above of my above average, hoe n*gga
Tight frame with a tight camera, ??? n*gga
I got killers on the front line
You're on the sideline
Follow the guidelines or you be in the skyline
Killas on the inside, and on your blindside
Shoot you right between your motherf*ckin' eyebrows
Oo, kill 'em - It's that Carter 5, let me get 'em
I'm feeling like John Gotti Lennon
And you gon' respect my mind, and my sign, and my emblem
You got money on your mind and we're aiming at your temple
Check me out or just be quiet in the library, n*gga
Or the flowers on your bread gon' be dyin' every winter
And as long as I'm alive I'm a financial wizard
And as long as I can make a dolla outta dime and a nickle
Thank the lord I'm not a broke n*gga

[Chorus : Snoop Dogg]
I get the money I'm a hustler
So if you're buying what I'm selling, you're a customer
See I can get it to you anywhere, anything
But it's point-blank range, when the pistol bang
I mix it up, I fix it up, and I switched it up
I locked down this end and got it twisted up
See I'm a dog, but I LOC, with my LOCs
They say "You're what you smoke."

[Refrain : Lil Wayne]
I grew up around dope n*ggas, uh uh dope n*ggas
I grew up around dope n*ggas

[Verse 2 : Lil Wayne]
Yea, I grew up around dope n*gga and cold killers
Most n*gga was both n*gga
Two sports n*ggas
I was no different from those n*ggas
But I was chose n*gga
See those n*ggas somewhere with me in these hoes n*gga
Momma was a go-getter, a coach n*gga
Taught me everything I know, n*gga
A soul sister, taught me how to be a goal tender
Support system for that b*tch, you played her role with ya
And those children, I ain't lying, slime
All my n*gga balling, it's a f*cking team sport
I could change the world but I done lost the remote
All my n*gga balling, that's how it's supposed to be, hoe
I could change the world, I rather change than be smoked
Coke sniffers and dope sticklers
And most n*ggas was both, n*gga
Explode n*gga, pop a motherf*ckin' cork, n*gga
To those n*ggas, 'cause life's too f*cking short n*gga
Get old n*gga, I ain't lying
Got a gold mirror just to see my goal clearer
Be a role player, role model, when you roll with her
And they say you don't need to be with us, stay on the road n*gga
That way I wouldn't come to the end of the road with 'em
Man, all my n*ggas targets, that's including me, hoe
I could change the world, I rather change the people
And definitions 'cause we're defined by our legal roles
All your haters fueling, my needle broke
Lord I ain't a broke n*gga

[Refrain : Lil Wayne]
I thank the lord I ain't a broke n*gga
I thank the lord I ain't a broke n*gga

[Chorus : Snoop Dogg]
I get the money, I'm a hustler
So if you're buying what I'm selling, you're a customer
See I can get it to you anywhere, anything
But it's point-blank range, when the pistol bang
(I thank the lord I ain't a broke n*gga)
I mix it up, I fix it up, and I switched it up
I locked down this end and got it twisted up
See I'm a dog, but I LOC, with my LOCs
They say "You're what you smoke."

[Refrain : Lil Wayne]
I grew up around dope n*ggas, uh, uh, dope n*ggas
I grew up around dope n*ggas
I thank the lord I ain't a broke n*gga

เนื้อเพลง Lil Wayne ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Dope Niggaz ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Dope Niggaz หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Dope Niggaz เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ