เนื้อเพลง Omertà - Drake

ดู 31 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Drake | เพิ่มเมื่อ 17 มิถุนายน 2562

เนื้อเพลง Omertà

[Verse]
Look at my history
I'm tryna see what's different from that guy and the richer me
The only thing I see is custom owls from Tiffany
And some gunnas that'll hit you outta nowhere like epiphany
Really, that's it to me
Aside from the obvious, man, it changes in scenery
Testin' me gon' have my n*ggas testin' machinery
They say that they happy, my man, that's not how they seem to be
The boy, he wild and peaceful, rest in peace Teena Marie
Ethics and values, mob traditions, old fashioned
Monopoly action
Bronny buyin' up Brentwood like he still in Akron
A lot of pain, a lot of passion
A lot of relaxin' while other n*ggas is overreactin'
That's how we continue down the path of Jordan and Jackson
That's some insight for y'all even if no one's askin'
Last year, n*ggas really feel like they rode on me
Last year, n*ggas got hot 'cause they told on me
I'm 'bout to call the bluff of anybody that fold on me
I'm buyin' the buildin' of every door that closed on me
Yeah, Loro Piana and Brioni, the one and only
Champagne popper, the love doctor
Your baby mother call me when she lonely
My tailor see me twice a week, he like my homie
Forever grateful, forever thankful
Diamond necklace, but she wears it on her ankle
The b*tch is trendy
My enemies send each other the texts that they could never send me
I'm bankin' two million a show for the residency
Nevada gaming commission in a frenzy
How much money can this casino lend me?
Rippin' markers up over shots of the Henny
Vivid memory, can someone send me a real n*gga interlude?
To me, Benihana is pigeon food
This not a forgivin' mood
So much, we gotta count the 20s up in a different room
I am just a body that my brothers are livin' through
Keepin' my connections strictly physical
Everyone that's married is miserable
I know that that is not a lifestyle I can give into
The rise to the top of this mountain has been biblical
I don't carry cash 'cause the money is digital
It's the American Expresser, the debt collector
Hailin' all the way from the Mecca
Got something for Trudy and Rebecca
This sh*t could last forever
The mind controller, the Ayatollah
I built a bridge to success and had visions of me ridin' over
Step in the room and October gets a lot closer
Haunted houses
I don't know how to count in thousands, only millions
Now tell your friends I'm not the villain
Send 'em to Lagos or Turks and Caicos
Barbados, Trinidad and Tobago
Never go the same places they go
Separate vacations
A far cry from when Drizzy had slept in the basement
I was never on the path to get into Cambridge
I mean, I was good at doin' math, but I'm better with language
Borderline dangerous, approach with caution
I plan to buy your most personal belongings when they up for auction
Man, truth be told, I think about it often
The petty king, the overseer of many things
I wish that I was playin' in a sport where we were gettin' rings
I wouldn't have space on either hand for anything
West Hollywood, know my presence is menacing
Cosa Nostra, shady dealings
Racketeering, the syndicate got they hand in plenty things
The things that we've done to protect the name are unsettling
But no regrets, though, the name'll echo
Years later, none greater
Death to a coward and a traitor, that's just in my nature, yeah

เนื้อเพลง Drake ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Omertà ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Omertà หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Omertà เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ