เนื้อเพลง Take Me Back to London - Ed Sheeran

ดู 1,804 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Ed Sheeran | ร่วมร้อง PnB Rock & Chance the Rapper | เพิ่มเมื่อ 12 กรกฎาคม 2562

เนื้อเพลง Take Me Back to London

[Intro: PnB Rock]
Anything she needs, she can call me
Don't worry 'bout her, that's my seed, yup, that's all me
Just know, if you cross her, then you cross me
Cross me, cross me, if you, if you, if you, if you
It's FRED again
Anything she needs, she can call me
Don't worry about her, that's my seed, yup, that's all me
Just know, if you cross her, then you cross me
Cross me, cross me, if you, if

[Verse 1: Ed Sheeran]
And she ain't messin' with no other man
And me and her have something different
I really need all you to understand
That nobody's comin' close
And I don't ever wanna run around
I spent my youth jumpin' in and out
But you know I f*ckin' love her now
Like nobody ever could

[Refrain: Ed Sheeran]
And you know I stay trippin', am I crazy? Oh, no
I'm stickin' with my baby, for sure
Together, or solo
It doesn't matter where we are, oh no, no
So, if you hear about my lady, just know
That she ain't the one to play with, oh no
And I'll be standin' so close
So you know that, ayy

[Pre-Chorus: PnB Rock]
Anything she needs, she can call me
Don't worry about her, that's my seed, yup, that's all me
Just know, if you cross her, then you cross me
Cross me, cross me, if you, if you, if you, if you

[Chorus: Ed Sheeran & PnB Rock]
If you cross her, then you cross me (Cross me)
And nobody's comin' close, yeah
And I think that you should know that
If you cross her
(Anything she needs, she can call me)
Then you cross me
(Don't worry about her, that's my seed, yup, that's all me)
So come on, and let it go
Oh, I think that you should know

[Verse 2: Chance the Rapper]
That she ain't messin' with no other man
Now, what you not gon' do
Is stand there, 'cross from me, like you got kung-fu
Death stare, cross arm, runnin' your mouth like a faucet
But you don't know that my girl been doin' CrossFit
Pew, kung pow, hit your ass with a cross kick
Pulling hair out, wear you out, you exhausted
Know she gonna slide anytime you b*tches talk sh*t
Keep a lil' blade in her f*ckin' lip gloss kit, ayy
No one say hi to me without her
Better pay your respect to the queen
Better do that sh*t without a flirt
Gotta respect the HBIC
Couple of things that you need to know
If you still wanna be friends with me

[Pre-Chorus: PnB Rock]
Just know if you cross her, then you cross me
Cross me, cross me, if you, if you, if you, if you

[Chorus: Ed Sheeran & PnB Rock]
If you cross her
(Anything she needs, she can call me)
Then you cross me
(Don't worry about her, that's my seed, yup, that's all me)
And nobody's comin' close, yeah
And I think that you should know that
If you cross her
(Anything she needs, she can call me)
Then you cross me
(Don't worry about her, that's my seed, yup, that's all me)
So come on, and let it go
Oh, I think that you should know

[Refrain: Ed Sheeran]
She stay trippin', and she crazy, oh no
Quit messin' with my baby, for sure
Together, or solo
It doesn't matter where we are, oh no, no
So if you hear about my lady, just know
That she ain't the one to play with, oh no
And I'll be standin' so close
So you know that

[Chorus: Ed Sheeran & PnB Rock]
If you cross her
(Anything she needs, she can call me)
Then you cross me
(Don't worry about her, that's my seed, yup, that's all me)
And nobody's comin' close, yeah
And I think that you should know that
If you cross her
(Anything she needs, she can call me)
Then you cross me
(Don't worry about her, that's my seed, yup, that's all me)
So come on, and let it go
Oh, I think that you should know

[Outro: Ed Sheeran & PnB Rock]
If you cross her
Anything she needs, she can call me
Then you cross me
Don't worry about her, that's my seed, yup, that's all me
Just know, if you cross her, then you cross me
Cross me, cross me, if you, if you, if you, if you
Oh yeah

เนื้อเพลง Ed Sheeran ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Take Me Back to London ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Take Me Back to London หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Take Me Back to London เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ