1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Snoop Dogg

เนื้อเพลง Blue Face Hunnids - Snoop Dogg

เนื้อเพลง Blue Face Hunnids

[YG:]
Man, this big man sh*t goin' on, n*gga
All that little boy sh*t, sit down
Uh, uh

Riding 'round town getting mugged (Ooh)
Riding 'round town getting mugged (Getting mugged)
Mustard on the beat, ho!
Pockets on crip, blue strip, hunnids (Yeah, hunnids)
Pockets on crip, blue strip, hunnids (Yeah, hunnids)
Just bought a Benz and I love it (And I love it)
F*ck it up, f*ck it up, f*ck it (Ayy, f*ck it)
Pockets on crip, blue strip, hunnids (Yeah, hunnids)
Pockets on crip, blue strip, hunnids (Yeah, hunnids)
Just bought a b*tch a Birkin, she loved it (She loved it)
Ayy, f*ck it up, f*ck it up, f*ck it (Ayy, f*ck it)

[Snoop Dogg & YG:]
Stepped in the game straight crippin' (Crippin')
New whip, wood grain dippin' (Dippin')
Told all my homies, "Don't go so hard"
But my East side n*ggas won't listen (Won't listen)
Roll around town with your b*tch, lil' n*gga
One hand on her ass, one finger on the trigger
Catch a n*gga slipping if you wannna start sh*t (Start sh*t)
Roll checks on your motherf*cking carpet (Carpet, ayy, ayy)
Try and run, n*gga, but you too slow (Two slow)
Two shots hitting, yelling, "Too old" (Too old)
One n*gga down, got two to go (Two to go)
Spraying with the K and hit two in a row (Two in a row)
Bang-bang, bang on 'em (Bang on 'em)
Lil' homie in the back with the thang on him (Thang on him)
Long Beach certified blue chip (Blue chip)
Eastside n*gga bang and rolling
Twenty crip

[YG:]
Riding 'round town getting mugged (Ooh)
Riding 'round town getting mugged (Getting mugged)
Pockets on crip, blue strip, hunnids (Yeah, hunnids)
Pockets on crip, blue strip, hunnids (Yeah, hunnids)
Just bought a Benz and I love it (And I love it)
F*ck it up, f*ck it up, f*ck it (Ayy, f*ck it)
Pockets on crip, blue strip, hunnids (Yeah, hunnids)
Pockets on crip, blue strip, hunnids (Yeah, hunnids)
Just bought a b*tch a Birkin, she loved it (She loved it)
Ayy, f*ck it up, f*ck it up, f*ck it (Ayy, f*ck it)

[Snoop Dogg:]
F*ck it up, f*ck it up, f*ck it up
I'm a real gangbanger, better look it up
Young n*gga on the block with a dope sack
Bust a left, meet me in the back, I'ma hook it up (Hook it up)
Left pocket, blue rag (Blue rag)
Outta pocket? Get the boom-bam
I told one n*gga, "Watch out" (Watch out)
Now we in the back, getting stomped out
Lil' b*tch wanna f*ck with a real crip
I put d*ck in her real quick
N*ggas mad I bossed up for years and I'm still lit
And I ain't nothing they can deal with
I set it off with n*ggas who wanna test it (Yeah)
I took over the game and then I blessed it (Yeah)
Crip game with the sh*t mane
You better duck when the sh*t change (Huh?)
I'm pulling up, shooting mid range (Swish)

[YG:]
Riding 'round town getting mugged (Ooh)
Riding 'round town getting mugged (Getting mugged)
Pockets on crip, blue strip, hunnids (Yeah, hunnids)
Pockets on crip, blue strip, hunnids (Yeah, hunnids)
Just bought a Benz and I love it (And I love it)
F*ck it up, f*ck it up, f*ck it (Ayy, f*ck it)
Pockets on crip, blue strip, hunnids (Yeah, hunnids)
Pockets on crip, blue strip, hunnids (Yeah, hunnids)
Just bought a b*tch a Birkin, she loved it (She loved it)
Ayy, f*ck it up, f*ck it up, f*ck it (Ayy, f*ck it)

[Snoop Dogg & YG:]
I got money, she got money
He got money, cuh got money
Blood got money, we all got money
We get money (We get money, yeah)
Blueface hunnids (Hunnids)
YG (4Hunnid!)
Snoop Dogg, oh yeah
Mustard on the beat, ho!
Ayy, ayy, woo, ayy
Ayy, woo, ayy, woo
Ayy, woo, ayy, woo
Ayy, woo, ayy, woo

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Blue Face Hunnids ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Blue Face Hunnids หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Blue Face Hunnids เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ