1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Snoop Dogg

เนื้อเพลง Ventalation - Snoop Dogg

เนื้อเพลง Ventalation

[RJMrLA:]
RJ

Ayy, it's too many to choose from, I can't pick (Ayy)
I grab two, we dip out and take pics (Yeah)
New car and I lose calm, my favorite (Ayy)
Poolside, I skinny dip with gay chicks
Nah, I don't usually be the one that amaze, man
I do this all the time, it's part of my ventilation (Ooh, ah)
Part of my ventilation (Ooh, ah)
Part of my ventilation (Ooh, ah)
It's part of my ventilation
I do this all the time, it's part of my ventilation

[Azjah:]
Groupies hit my phone, they just tryna lick the lollipop
I'm too cold, but I'm the type to make your body hot
Feel like Keith Sweat, feel like Jodeci
I need the winner's club, hope my ex don't notice me
Can't save hoes, I just move to the next one
Nonchalant ass, I could tell I just upset some
Sick cup, big yup, treat 'em like my stepson
Colora-rado make me have to come and flex some
I be moving militant, yo' b*tch be moving sideways
I be getting paid shows, vacay on the holidays
You be with them lame n*ggas, I be on the finer things
Two step my way to a bag, get up out my way

[RJMrLA:]
Ayy, it's too many to choose from, I can't pick (Ayy)
I grab two, we dip out and take pics (Yeah)
New car and I lose calm, my favorite (Ayy)
Poolside, I skinny dip with gay chicks
Nah, I don't usually be the one that amaze, man
I do this all the time, it's part of my ventilation (Ooh, ah)
Part of my ventilation (Ooh, ah)
Part of my ventilation (Ooh, ah)
It's part of my ventilation
I do this all the time, it's part of my ventilation

[Snoop Dogg:]
Take a deep breath, now what you tryna do?
Doggy Dogg with the sh*t, but I'm not a fool
When I step up in the party, hoes know the rule
And if the b*tch can't swim, sit by the pool
Light up a Backwood, I'm back, hood
What's cracking? I keep a bad b*tch with me, that's how I do it
Caked up like it's my birthday, n*gga, feeling good
Then blow out the candles and wish a n*gga would
F*ck around with the reason your ho stuck around
N*ggas wanna act funny, I got a bunch of clowns
I make money to play with, to stay rich
Hoes wanna label the n*gga, but say, hey b*tch

[RJMrLA:]
Ayy, it's too many to choose from, I can't pick (Ayy)
I grab two, we dip out and take pics (Yeah)
New car and I lose calm, my favorite (Ayy)
Poolside, I skinny dip with gay chicks
Nah, I don't usually be the one that amaze, man
I do this all the time, it's part of my ventilation (Ooh, ah)
Part of my ventilation (Ooh, ah)
Part of my ventilation (Ooh, ah)
It's part of my ventilation
I do this all the time, it's part of my ventilation

[$tupid Young:]
$tupid Young, uh
Hold up, n*gga, let me ventilate
N*gga say he run the building, well, it's time to renovate
Forever paid, n*gga, I can never hate
Never catch me lacking even when I'm in a Escalade
Pull up with them extra clips like a movie
Lil baby bad, tell her bust it like a Uzi
F*cking with the gang, but I'm knowing she a groupie
Tell her no pics and videos, she f*ck around and sue me
Young Asian hood n*gga from the ES
Ray Charles, man, I think they can't see us
Ah sh*t, and these diamonds on me VS
N*ggas hating on the gang 'cause they can't be us

[RJMrLA:]
Ayy, it's too many to choose from, I can't pick (Ayy)
I grab two, we dip out and take pics (Yeah)
New car and I lose calm, my favorite (Ayy)
Poolside, I skinny dip with gay chicks
Nah, I don't usually be the one that amaze, man
I do this all the time, it's part of my ventilation (Ooh, ah)
Part of my ventilation (Ooh, ah)
Part of my ventilation (Ooh, ah)
It's part of my ventilation
I do this all the time, it's part of my ventilation

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Ventalation ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Ventalation หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Ventalation เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ