เนื้อเพลง Groovin' - Jeff Bernat

ดู 80 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Jeff Bernat | เพิ่มเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2563

เนื้อเพลง Groovin'

Pretty young thing, doing that dance
Please just take my hand
I just happened to pass by you
With a couple friends
Right by your table (Oh, okay)
Maybe you're willing and able
To share a tune with me (Um, we'll see)

'Cause I have seen other ladies
All throughout the night (Oh, you have?)
With their miniskirts
Four inch heels
Talking to ten guys
See, I ain't with that
I just want to maybe kick back (Really?)

And lady, we can chill as we take

Two steps left, and we take two steps right
And we can snap our fingers
And just do it all night
And you can groove with me
As I groove with you
We're just grooving together
In the middle of the dancefloor

Looking all fly in that dress
Hands down, you're the freshest (Stop lying)
Pretty young thing, doing that dance
We just need to keep this going (Okay)
Shots of PatrA³n are kind of flowing
Throughout my body and I'm
Feeling all good (Me too)

Maybe we should sit down for a minute
And catch our breath
Have a conversation while we're at it
And sit back (I'm cool with that)
Then I take your hand as we get

Back to what we do and we take

Two steps left, and we take two steps right
And we can snap our fingers
And just do it all night
And you can groove with me
As I groove with you
We're just grooving together
In the middle of the dancefloor

Two steps left, and we take two steps right
And we can snap our fingers
And just do it all night
And you can groove with me
As I grove with you
And we're just grooving together
In the middle of the dancefloor

Two to the left, and two to the right
Front and back, and side to side
Can I dance with you?
As you dance with me too
DJ, turn that music up
So we can keep on grooving

Two steps left, and we take two steps right
And we can snap our fingers
And just do it all night
And you can groove with me
As I grove with you
And we're just grooving together
In the middle of the dancefloor

Two steps left, and we take two steps right
And we can snap our fingers
And just do it all night
And you can groove with me
As I grove with you
And we're just grooving together
In the middle of the dancefloor

(And we can leave our friends)

เนื้อเพลง Jeff Bernat ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Groovin' ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Groovin' หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Groovin' เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ