เนื้อเพลง Funny Seeing You Here - Jack Harlow

ดู 151 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Jack Harlow | เพิ่มเมื่อ 1 เมษายน 2564

เนื้อเพลง Funny Seeing You Here

I know you hate the way we drifted
But we both decide this party and we lived it
So what's up?

I'ma sip my drink and crack a big smile
Just to see if I can still get you 'cause it's been a while, yeah
It's been a minute now
Your friend just started listening to my music but I been in style
You say that I play too much but we both know I been a child
Asked you when you got to town
You say that you been in town, it's f*cked up
She just wasn't gonna hit me
Lookin' like this, she thought it wasn't gon' tempt me
I'm sorry but you ain't gotta Barbie up
You should come and step into my world just like Narnia
I wouldn't do no harm to you
Come on, let's find a quiet spot
How's your sister and her niece? Does she still cry a lot?
Who you talkin' to now? Are y'all 'bout to tie a knot?
Hope not, speak now, hold yo' peace, I will make that show stop
Remember back where I would come and spend the night at yo' house
Wake up by myself in bed 'cause you be at the stovetop
Walk inside the kitchen put my hands up, let me stop
Please excuse me, I know these are heavy thoughts
A man's greed can't see the things that he's already got
F*cked it up between us 'cause I wanted you and every thot
Things were only worse when you left me rock
Your bestie tried to warn you but you told her that he said he stopped
He used to say her man was trash and tell me about the way he'd act
I would shake my head until I realized I'm the same as that
Now I wonder, did she tell her man that I'm a trash dude?
And would he shake his head until he realized he was trash too?
I know this reunion's unexpected, but it's past due
At least if you ask me, I won't ask you
So what you 'bout to do?

I know you hate the way we drifted
But we both decide this party and we lived it
So what's up?

เนื้อเพลง Jack Harlow ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Funny Seeing You Here ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Funny Seeing You Here หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Funny Seeing You Here เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ