เนื้อเพลง 30 - Pop Smoke

ดู 100 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Pop Smoke | ร่วมร้อง Bizzy Banks | เพิ่มเมื่อ 21 กรกฎาคม 2564

เนื้อเพลง 30

This is Woo
Woo
This is crip
Ayo sh*t
From the cut
Ayo sh*t
Huh? (Grrr)
F*ck what you talking 'bout, n*gga? (Baow)
Huh? (Baow)
Stupid (Baow)
It's thirty-two in the clip, n*gga (Woo, grrr, woo, baow)
Baow, movie
Pop Smoke, Bizzy
Like, like

Dark, pass me the sitchy I'm clutch
Tell 'em come spin my block
Tell 'em come send them shots
You ain't no shoota
You just talk that chop
You don't want beef, you just want some pops
I ain't get touched, how are you my opp?
B*tch I'm too sauce
No I don't dance, the glock in my pants
The most I might do is the woo walk
The most I might do is the woo walk
And I know they mad
But please don't act silly
If I'm spinnin' a black flag, they gon' think I'm a dizzy

B*tch I'm a sleaze, give a f*ck who you be
Yeah I f*ck with them real n*ggas who f*ckin' with me
Don't ask if I'm GDK, nah
N*gga I'm EBK
F*ck the judge and the DEA
S*ck d*ck if you feel a way
I'm a lil' body but I talk like a big body
'Cause I put in that pain
I woke up that lil' body but I back out that big body
If you speak on my name
These n*ggas know nothin' bout me
But they gon' keep talkin' bout me
And that sh*t ain't goin' change
I been in the cell, it ain't sh*t you can tell me
If you ain't got hands, invest in elevens
Toughest n*gga in your squad will be tellin'
The older n*ggas that be with me some felons
I really talk on the beats
If you not in the streets, you won't understand it
I get the choppa, that n*gga gon' panic
Headshot, cause a whole lotta damage, like
Headshot, cause a whole lotta damage

Yeah I got Ruger with me, Leaky with me, b*tch
We don't spin in no Ubers
And I got Realla with me, Juju with me, b*tch
We might hit ya medulla
You can't get busy with me, jiggy with me
Demon with me, hundo with me
First n*gga actin' silly, catch a figgy
Pass the glizzy and just watch how he run
Watch how he

Dark, pass me the sitchy I'm clutch
Tell 'em come spin my block
Tell 'em come send them shots
You ain't no shoota
You just talk that chop
You don't want beef, you just want some pops
I ain't get touched, how are you my opp?
B*tch I'm too sauce
No I don't dance, the glock in my pants
The most I might do is the woo walk
The most I might do is the woo walk
And I know they mad
But please don't act silly
If I'm spinnin' a black flag, they gon' think I'm a dizzy

Tell that n*gga to spin
That's when the party begin
Yeah my glock full of sins
Bullet hit ya chin, I walk away grinnin'
If you drag my GK, then it's f*ck what you said
Bizzy send shots where you lay
Bizzy send shots where you lay
Said I'm 823, sanctioned
Reach for my chain we gon' spank 'em
I ain't your regular gang member
Everybody know I'm sanctioned
If I step on the island we wylin' out
I ain't gon' stop 'til the guards is out
Free Psych Bike, free Ziggy Zah
My n*ggas raisin' the body count

44 Bulldog n*gga get back
I ain't with the talk or the chitchat
Get your sh*t cracked
If I back up the chop, betta get back
Call Dread, that's the new Tom Brady
N*ggas gettin' no bread 'cause they lazy
Tell Dread lift 'em, if that n*gga talking crazy
Now it's f*ck you pay me
Or bullets start blazing
Since I was young we invested in guns
Now we lookin' at the stars in the wraith
While I'm gettin' headed by your bae
She like "Papi I love how you taste"
She like "Papi can you nut?"
I'm like "Baby just wait"
I told her to

Dark, pass me the sitchy I'm clutch
Tell 'em come spin my block
Tell 'em come send them shots
You ain't no shoota
You just talk that chop
You don't want beef, you just want some pops
I ain't get touched, how are you my opp?
B*tch I'm too sauce
No I don't dance, the glock in my pants
The most I might do is the woo walk
The most I might do is the woo walk
And I know they mad
But please don't act silly
If I'm spinnin' a black flag, they gon' think I'm a dizzy

เนื้อเพลง Pop Smoke ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง 30 ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง 30 หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง 30 เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ