เนื้อเพลง Heaven Or Hell - K-Trap

ดู 947 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน K-Trap | เพิ่มเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2567

เนื้อเพลง Heaven Or Hell

You say you don't like girls that Snap in the Lamborghini seats all excited, but the truth is, you actually love it
Like, you love it (Nathaniel London)
All you say is you want a good girl, you want a good girl, you clearly don't
The proof's right here

Want me the cleanest wife (Cleanest)
Or, I want the baddest girl (Bad)
I should make two combined (Yes)
You look like you need some help (Yes)
Told me to help myself (Self)
But, I need help myself (Uh)
My wife was sent from Heaven (Heaven)
I think I met my girl in Hell (Uh)
Babe, that's a Lamb' exhaust (Newm)
Gave you the bag, of course (Yeah)
Wait, let me land before
I know you know, but I'm still gonna tell you
I'm nothin' like them man before (No)
Why I act like I like sh*t perfect? And, I can't stand the whores (Uh)

My wife got a private page (Private), my girl got a open one (Uh)
Always see negative posts (Uh), I think she a broken one (Uh)
With my girl, I'm stone cold (Cold), but, wifey, I open up (Yes)
Take it slow on my main one (Yes), but this one, I choke her up
Grabbin' her hair, goin' in deep, got your legs in the air
My main one want me to do her the same, now it's gettin' all weird
Babe, I don't see you like that (Nah), I don't wanna treat you like that (I don't)
On the way home, what a awkward drive back (Uh)
Why I'm actin' fake (Fake) like I can't stand your ways?
Cuss 'bout the pictures you post on the 'Gram, but I've been on your 'Gram for days (Stalkin')
How I say I don't rate them girls? (Uh) But I don't dat them girls
I think I want good and bad, that's why I'm rotatin' girls
Indecisive, open, but I want private (Private)
I like bad girls and I can't hide it, I want a good girl, but it's all timin'
You're actually mad confusin', like, you don't even know what you want
Told my good girl, "Don't ever be like my bad girl," but I wanna be with my bad girl, it's sad

Want me the cleanest wife (Cleanest)
Or, I want the baddest girl (Bad)
I should make two combined (Yes)
You look like you need some help (Yes)
Told me to help myself (Self)
But, I need help myself (Uh)
My wife was sent from Heaven (Heaven)
I think I met my girl in Hell (Uh)
Babe, that's a Lamb' exhaust (Newm)
Gave you the bag, of course (Yeah)
Wait, let me land before
I know you know, but I'm still gonna tell you
I'm nothin' like them man before (No)
Why I act like I like sh*t perfect? And, I can't stand the whores

You say you don't like BBLs
When I said I wanted to get my body, you were dissin' me, it's a problem
But, all I see you likin' on Instagram is girls with BBLs in bikinis
If I post a picture with a bikini, you're down my neck, it doesn't make any sense

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Heaven Or Hell ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Heaven Or Hell หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Heaven Or Hell เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ