เนื้อเพลง King's Crossing - Elliott Smith

ดู 3,624 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Elliott Smith | เพิ่มเมื่อ 29 สิงหาคม 2547

เนื้อเพลง King's Crossing

The big problem is the main attraction
Dominoes are falling in a chain reaction
The scraping subject ruled by fear told me
Whiskey works better than beer
The judge is on vinyl, decisions are final
And nobody gets a reprieve
And every wave is tidal - if you hang around
You're going to get wet
I can't prepare for death any more than I already have
All you can do now is watch the shells
The game looks easy that's why it sells
Frustrated fireworks inside your head
Are going to stand and deliver talk instead
The method acting that pays my bills
Keeps the fat man feeding in beverly hills
I got a heavy metal mouth that hurls obscenity
And I get my check from the trash treasury
Cos I took my own insides out
It don't matter cos I had no sex life
All I want to do now is inject my ex wife
I've seen the movie and I know what happens
It's a Christmas time
And the needles on the tree
A skinny Santa is bringing something to me
His voice is overwhelming, but his speech is slurred
And I only understand every other word
"Open your parachute and grab your gun
Falling down like an omen, a setting sun
Read the part and we turn out fine
It's a hell of a role if you can keep it alive
But I don't care if I f*ck up
I'm going on a date with a rich white lady
Ain't life great?
Give me one good reason not to do it
This is a place where time reverses
Dead men talk to all the pretty nurses
Instruments shine on a silver tray
Don't let me be carried away
Don't let me be carried away
Don't let me be carried away

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง King's Crossing ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง King's Crossing หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง King's Crossing เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ