เนื้อเพลง Bad Things Coming, We Are Safe - Emmy the Great

ดู 3,813 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Emmy the Great | เพิ่มเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2552

เนื้อเพลง Bad Things Coming, We Are Safe

Edward come and sit with me,
I fell asleep and now I am afraid.
The sun came up so quick and I
Have always been suspicious of the day.
The dream I had that you were in -
Turned bad and then it finished,
And I am glad to be awake.
And glad,
To be with you,
Cause I feel safe when we're together.

Read to me again
About the King who took
his daughter to the feast.
Tell me how she lifted up her veils
And she laid them at his feet.
Execution in her eyes,
She pointed to her prize, and said,
"I want him to be mine."

And everyone,
Knew the man was going to lose
his head tonight.

I heard a sound,
Across the lawns,
Was like a hoof being taken from a horse.
I understand,
What you describe,
That there are things we don't decide -
They are decided for us.
Still I would trust,
That we are safe when we're together.

Edward, come and tell me,
Are there restaurants on Jericho today?
Look out of the window on St Giles -
Do the palaces remain?
I have woken from a sleep.
I am sure the world is different,
That it's changed.

Edward come and tell me,
Are there restaurants on Jericho today?
I heard a sound,
Across the lawns,
Was like a wave sweeping houses
from the short.
I understand,
what you explain,
That there are things that you believe,
And you think you will see me again.

Still it remains,
That if I could,
I'd string a cord,
RIght from my stomach
Into yours.
I'd stand beside you,
The day you face the tide,
I think I could make it turn around,
Know I could make it go dry.
Cause you and I -
We are safe when we're together.

We are safe when we're together.
We are safe when we're together.
We are safe when we're together.
We are.

เนื้อเพลง Emmy the Great ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Bad Things Coming, We Are Safe ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Bad Things Coming, We Are Safe หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Bad Things Coming, We Are Safe เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ