เนื้อเพลง J.O.S.E. - Fat Joe

ดู 5,827 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Fat Joe | เพิ่มเมื่อ 10 มีนาคม 2545

เนื้อเพลง J.O.S.E.

[talking]
Aiyyo Crack, these n*ggaz is playin mad childish games
N*ggaz act like it's a rap..
Yeah it's a rap, for y'all motherf-rr-uckers
N*ggaz replacin the 'G' in gangsta, with PR's and W's
Pranksta wanksta-ass n*ggaz
You know roses on caskets of those that oppose the squadus
F*ck tri-borough, we reppin five borough
Get at these n*ggaz straight music!

[Fat Joe]
Yo, Friday night, woke up in a cold sweat
I can't believe n*ggaz schemin on Jo-seph
Nah man, this ain't the way it's goin down
N*ggaz talk too much sh*t, and I jump like the sound
They fear my presence like the rest of them
Jose's the bettin informer, flesh-n-blood like the president
Now maybe I'm a target on the pedastal
Got a little fame now, n*ggaz wanna harm me for my revenues
Start ya little beef, that's the sh*t I love to eat
I been a soldier, you a son, be a humble seed
My own n*ggaz let them hoes make 'em envy
Posin like they friendly when I'm knowin they resent me
That's the sh*t that get me aggrevated
It be the same n*ggaz in ya face talkin bout "I'm glad ya made it"
Fake n*ggaz.. Jers' State n*ggaz..
Funny how cake can make ya learn to hate n*ggaz
You've now tuned in to the sounds of Jose
Where we push sex, money, drugs, and violence all day
Mostly heard in penals and project hallways
And by n*ggaz blowin trees out the back of O.J.'s

[Hook]
(J) These jealous n*ggaz is worse than b*tches!
(O) The ones that get knocked is bound to turn snitches!
(S) Still talkin sh*t, still ain't sh*t!
(E) You envious n*ggaz can s*ck my d*ck!

[talking]
(J) Hahaha, ohhh, now y'all feelin the kid
(O) Yeah n*gga, South Boogie ain't goin nowhere
(S) Don Squad-agena, Terror Squad that is
(E) Blaze n*ggaz over beats, in the streets
Joe Crack gon' hold that down
You seen the kid up in the clubs; BET, MTV,
on yo' block, on my block, however you wanna f*ckin slice it
Bastards, POOF!!

Uh.. uh.. uh.. uh..
Uh.. uh.. uh.. uh..

เนื้อเพลง Fat Joe ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง J.O.S.E. ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง J.O.S.E. หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง J.O.S.E. เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ