1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Jadakiss

เนื้อเพลง Jada's Got a Gun - Jadakiss

เนื้อเพลง Jada's Got a Gun

สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเพลง Jada's Got a Gun ได้ในกรอบแสดงความคิดเห็นใต้เนื้อเพลง

[Antoine Stanton]
In the streets [it's real]
sh*t it f*ckin real out here [no doubt...]
n*ggas be hatin, violatin [fo sho, f*ck it]
but you need to know... owww!

HOOK: E McCaine
Jada's, got a, Jada's, got a GUN
N*ggas, clear out, b*tches, duck and RUN
Jada's, got a, Jada's, got a GUN
N*ggas, clear out, b*tches, duck and RUN

[Verse 1]
and I been had one so don't forget that
357 Magnum wit no kickback
Put 'em all in your six pack for a big stack
and I never keep the money where I keep the clips at
Violatin get you one in your throat
you still datin your heat, but me and my guns elope
when I die bury me with the toast
in case I run into a little bit of drama wherever I go
and I won't hesitate, make you levitate
hit you with the titanium, 38, and it's featherweight
bullets like good dope how I keep 'em coming
kill a couple n*ggas then everybody want 'em
who gon' shoot and who gon' brawl
if push comes to shove everybody know, you gon' fall
and I got mine on me
the automatic or the 40 cali, or even the black glock nine on me

HOOK

[Verse 2]
I got a gun wit 200 shots
I'm the reason you moved your family to a whole new other block
I got sh*t that could wake up the deaf
that'll knock down the door and break up the steps
don't even bother wearin a vest
cuz these aint the kinda slugs that's gon' get lodged in your chest
gotta nighttime scope that could see through the walls
so just to get sh*t crackin I'ma tear up your dog
I'ma show you what's dumbin out
and you could believe whatever I shoot it's comin off or comin out
and don't even try runnin out
cuz the 44 mag'll leave your ass by another house
this is Jadakiss, I'm sprayin everything I see in my radius
the kids stay blazin sh*t
which gun is my favorite
I don't know I got 'em all from the old to the latest sh*t

HOOK

[Verse 3]
guns and the sneakers made Jada
the b*tches and the reefer came later with the money and the haters
but I'm a humble kid
still put the pump in your baby mother mouth make her mumble where you live
25 years no felony I'm tellin y'all
why you think I saved it, to blow a n*gga melon off
as a young boy always carried a cap gun
fell in love wit it first time I clapped one
now I'm a grown man more mature and pleasant
and like hittin n*ggas in the jaw with the desert
and everybody got a gun, why not me
you gotta keep it on you now it's just like I.D.
and I never seen a man cry til I seen a man shot
f*ck pride, bullets is too damn hot
so if you aint got one then you gotta run
handle it, or tell the whole world that...

HOOK 2X

เนื้อเพลง Jada's Got a Gun ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Jada's Got a Gun หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Jada's Got a Gun เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ

ความคิดเห็น เพลง Jada's Got a Gun

ข่าวบันเทิง