เนื้อเพลง Dont Bug Me - Jimmy Buffett

ดู 3,693 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Jimmy Buffett | เพิ่มเมื่อ 2 มีนาคม 2545

เนื้อเพลง Dont Bug Me

Buffett.Jimmy/Don't_Bug_Me

"Don't Bug Me"

by Jimmy Buffett, Michael Utley, and Jay Oliver

Don't bug me
Don't mug me
I'm better left alone
Let me twirl
In my world
Out in the wild unknown
Night crawlin'
Free fallin'
Just don't get in my way
Don't squish me
Or death wish me
That's all I have to say
I can spin a web
I can spin a tale
Leave me in the jungle
Take me to the town
Right side up or upside down
I'm fakey (?)
Real flakey
Eight legs and one pea brain
So don't bug me
Don't mug me
Just try and act humane
I can cover tracks
And never leave a trail
Leave me in the jungle
Take me to the town
Right side up or upside down
Don't bug me
Don't mug me
I'm better left alone
Let me twirl
In my world
Out in the wild unknown
Don't bug me
Don't mug me
That's all I have to say

Arachnophobia Sdtk.
Hollywood Records, 1990

เนื้อเพลง Jimmy Buffett ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Dont Bug Me ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Dont Bug Me หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Dont Bug Me เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ