เนื้อเพลง Ha (Jay-Z Remix) - Juvenile

ดู 6,862 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Juvenile | เพิ่มเมื่อ 21 ธันวาคม 2546

เนื้อเพลง Ha (Jay-Z Remix)

[Jay-Z]
Bounce, bounce, bounce
J-j-j-j-j-Juvenile and Jigga
The remix

[Juvenile]
You at the point of no return, ha
If your daddy get out the way with you,
you gon to let him learn, ha
Life's a b*tch, ha
N*ggas be fakin but you ain't givin em sh*t, ha
You stealin the bricks, ha
You got a wife and three kids, ha
But you be f*ckin around right in the neighborhood you live, ha
You own a truck, ha
With tv's and cd's rimmed up, ha
F*ckin em up, ha
You won't be stuntin on your cell, ha
Get your partner some money orders and commence to jail, ha
You bout ready to roll a draw, ha
Some of that drove, ha
You bout to get you some more, ha
You that n*gga with all that cheese, ha
You that n*gga that whipped that girl and she called the police, ha
You understand, ha
You ain't gon cry like a b*tch, you gon be a man, ha
Where ever you stand, ha

[Chorus X 2]
You a paper chaser, you got your block on fire
Remaining a G until the moment you expire
You know what it is, to make nothing outta something
You handle your biz and don't be crying and suffering

[Jay-Z]
You done got yourself in some deep sh*t
Now you stuck in your house, you gotta peep the remix
You can't go out cuz they gon leave you in a deep ditch
And hit you with the sign if you decide to keep sh*t
The only reason you alive cuz you read lips
and you drove on the block low in yo' seat an' sh*t
Seen em mouthin off, they don't need this sh*t
Now they sick of you duckin, dodgin, and weavin and sh*t
How they call you when you don't return they beeps
Now they ready to kill you and all your peeps
You done f*cked around with some wild n*ggas
You done f*cked off the dough and Juvenile and Jigga's
You better get it back, or sleep where the river's at
They send shots through your fifty cap
They got big guns that go brrrrrrrap, brrrrrrrap, brrrrap
Where your n*ggas at?

[Chorus X 2]

[Juvenile]
You gotta get up off your ass, ha
And make the cash, ha
And stay away from them bags, ha
Two and two done come together, ha
Juvi and Jigga, ha
Straight up guerrillas, ha
That n*gga Manny Fresh a fool, ha
He be playin it to the b*tches on every song he do, ha
My f*ckin album going plat, ha
You bought the tape, ha
Tell em ain't none of it fake, ha
You got a shipment coming in, ha
During the week, ha
Got a little something for me, ha
You boy and them be drawin heat, ha
But that's your wootie so you gotta find you someone to creep, ha
N*gga tired of livin fast, ha
Your boy hit the stash, ha
Now you wanna go bust his ass, ha
You keep it real, ha
You don't f*ck with no n*gga but you will kill, ha
You know how it feel, ha

[Chorus X 2]

เนื้อเพลง Juvenile ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Ha (Jay-Z Remix) ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Ha (Jay-Z Remix) หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Ha (Jay-Z Remix) เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ