1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Missy Elliott

เนื้อเพลง U Can't Resist - Missy Elliott

เนื้อเพลง U Can't Resist

(feat. B.G., Juvenile)

[Baby]
Uh, what's happenin? What
Uptown, New Orleans in this b*tch with VA, you understand?
With this hot girl, Missy
F*ckin with these Uptown Guerillas, you dig?
If it don't make dollars, it don't make sense
Do yo' thing girl

[Missy]
Y'all don't wanna gimme my props?
I'mma have to lick two shots on my glock
Pop-pop the enemy 'till he drop
Make his whole body go hibbie-to-the-hop
Well I won't stop 'till I get up to the top
Gotta blow any other state off the block
And I got a whole lotta chedda in my pock's
You better gimmie giimme five mics, gimme props
Say you sick of my clique and my sh*t
'Cause I got a whole lotta hits and no tricks
Just a bass line, few snares, few kicks
Make the whole industry wanna go and bit
I say you sit, we sit, I sit
While I go sh*t on a mix like this
Say you spit, I spit, we spit
But you can't f*ck with a n*gga like this
Check me out

[1] - Hatin' on us but ya can't resist
If you come hard, better come legit
We gon' talk sh*t 'cause we confident
If you think not, then you bound to sit

Hatin' on us but ya can't resist
If you come hard, better come legit
We gon' talk sh*t 'cause we confident
We gon' show you so you best believe it

[Missy]
Y'all don't wanna put me on front
On the front page, all the sh*t I don' done?
Now you wanna f*ck around and grade my sh*t?
Let's talk about the million n*ggas who bit

It's only one Timothy from the V.
And the whole industry goin' beep-beep
Now I gotta go change up my beats
So another n*gga won't duplicate me

Yeah I got styles, got shows, videos
And my shows, it grows, it grows
And I sing, I flow, I blows
And I know y'all n*ggas know
When I come swift with the one-two kick
If ya got a blunt, got a light, got it lit
Yeah, don't stop, won't stop, won't quit
And I made 1.6 admit, check me out

[Repeat 1]

[B.G.]
I'm that n*gga that tote them AK's
B.G. is what they call me
I be in them project hallways
Beef with me, you gon' be sorry
Me and my n*ggas'll shut yo' block down
We got K's so, put them glocks down
You scared to come outside
Them Hot Boys got you on lock-down
This n*gga here from CMB
Roll with a clique about 20 deep
Cause I made a mill', it don't mean
I ain't gonna keep it real with my peeps
All I have is thugs in my clique
All my n*gga's, they come off the street
Now all of a sudden hoe's on my d*ck
Cause I'm on BET and MTV

[Juvenile]
It ain't no secret, this n*gga be project
Getting paid, that's what's my object
Ain't none of you n*gga's gon' stop this
Cause I'm 'bout makin' a profit
I'm all about getting it locked, dog
Don't wanna be on the block, yo
Cause b*tches be makin' them tye calls
While I be makin' drop offs
Mannie Fresh, he hooked me up too
To the playa hater's I say, f*ck you
You needs to worry 'bout you
Instead of what to not do
Juvenile don' hooked up with Missy
B*tches gon' hate me, b*tches gon' dis me
Alota you n*gga's gon' miss me
I'mma be here, you gon' be history

[Repeat 1]
[Repeat 1]

[Missy]
If you come hard, better come legit
(Say what? Oh, ah huh)
If you come hard, better come legit
(Oh, uh)
We gon' show you, so you best believe

[Timbaland]
What, uh
What, what
What, what
What, what
What, what
Um hmm, Hot boys
It's all gravy
Missy
Timbaland
We out
Gimme that
Gimme that
Oh, gimme that
Gimme that
Gimme that, gimme that
Gimme that
gimme that, gimme that
Oh, yeah

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง U Can't Resist ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง U Can't Resist หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง U Can't Resist เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ