เนื้อเพลง London Beckoned Songs About Money Written by Machines - Panic At The Disco

ดู 2,975 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Panic At The Disco | เพิ่มเมื่อ 25 กันยายน 2549

เนื้อเพลง London Beckoned Songs About Money Written by Machines

Stop stalling, make a name for yourself.
Boy you better put that pen to paper and charm your way out.
If you talk you better walk you better back your sh*t up
With more than good hooks while you're all under the gun

Start talking "a sensationalist"
Oh he's slightly clever to just a certain extent
If you talk you better walk you better keep your mouth shut
With more than good hooks while you're all under the gun

(Panic!: meet the press)
It's time for us to take a chance
It's time for us to take a chance

(Panic!: meet the press)
It's time for us to take a chance
It's time for us...

Well we're just a wet dream for the webzines,
Make us it, make us hip, make us scene
Or shrug us off your shoulders
Don't approve a single word that we wrote

Well we're just a wet dream for the webzines,
Make us it, make us hip, make us scene
Or shrug us off your shoulders
Don't approve a single word that we wrote

I'm burning and I'm blacking my lungs
Boy you know it feels good with fire back on your tongue
If you talk you better walk you better back your sh*t up
With more than good hooks while you're all under the gun

Start talking "a sensationalist"
Oh he's slightly clever to just a certain extent
Well keep quiet let us sing like the doves
Then decide if it's done with purpose or lack thereof.

Just for the record,
The weather today is slightly sarcastic with a good chance of:
A. Indifference or
B. Disinterest in what the critics say

It's time for us to take a chance
It's time for us...

Well we're just a wet dream for the webzines,
Make us it, make us hip, make us scene
Or shrug us off your shoulders
Don't approve a single word that we wrote

Well we're just a wet dream for the webzines,
Make us it, make us hip, make us scene
Or shrug us off your shoulders
Don't approve a single word that we wrote

Just for the record,
The weather today is slightly sarcastic with a good chance of:
A. Indifference or
B. Disinterest in what the critics say

Well we're just a wet dream for the webzines,
Make us it, make us hip, make us scene
Or shrug us off your shoulders
Don't approve a single word that we wrote

Well we're just a wet dream for the webzines,
Make us it, make us hip, make us scene
Or shrug us off your shoulders
Don't approve a single word that we wrote

Just for the record,
The weather today is slightly sarcastic with a good chance of:
A. Indifference or
B. Disinterest in what the critics say

เนื้อเพลง Panic At The Disco ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง London Beckoned Songs About Money Written by Machines ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง London Beckoned Songs About Money Written by Machines หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง London Beckoned Songs About Money Written by Machines เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ