1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Petey Pablo

เนื้อเพลง Jam Y'all - Petey Pablo

เนื้อเพลง Jam Y'all

สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเพลง Jam Y'all ได้ในกรอบแสดงความคิดเห็นใต้เนื้อเพลง

[intro]
Ay, Check this out,This the Carolina Birddog
AKA Ginboy, Mister Ginboy, Y'all know what it is
I got my man Gotto in the house tonight
I got my homeboy Bryan in the house tonight
We gone represent, Carolina we back baby
Holla atcha boy

[Verse 1]
We came to fill the gap in the game
The helicopter man took and bought him a plane
Now I guess I'm just gone have to pick me a name
To place cross the face of my new runway
International roller, while y'all still ridin round local
Crusin through in somethin' chopped off at the roof
Tearin up my baby doll new hair-do
Candy painted sittin on some brand new shoes
Aint studying nothin' lesser than them 22's
Actin a fool, by the hip-hop and the music
Doin tricks, hittin switches like (uh uh uh)
All us sittin on dubs, and all our guls cut cuz
Y'all broke, and can't get sh*t from us
Besides a motherf*ckin d*ck to s*ck (C'mon)

[Chorus - 2X]
Sh*t, Gotdamn, get off yo ass and jam
Awww Sh*t, gotdamn, get off yo ass and jam

[Verse 2]
Carolina n*gga got the game on lock
You can tell a pimp n*gga when you see his car
Still tickin passin him with two bad hoes
Window rolled down so his curls can blow
That boy from the west coast, naw I don't thank so
I thank he from down south, where they get low
(To the windowwwwwwwwww!) dual pipes and vogues
Sippin gin, head in the wind, you seen it before
You know how we roll, cars both sides of the road
Like a motherf*ckin pimp n*gga, watch me hoe
Cut that sh*t down, what he talking bout
He just mad cuz, his girlfriend turned out
Look at that b*tch in that truck, bouncin that b*tt
(Look at that b*tch in that truck, bouncin that b*tt)

[Chorus]

Aight, now what we do right now, we gone go back
Way back, c'mon c'mon

Yo momma, yo daddy, yo greasy greasy grandmammy
These girls scandalous, got holes in they panties
Got big behinds like Frankenstein
Breathe smeel just as sh*tty
And meatballs on they titty
And scrambled eggs down 'tween they legs
Aint yo girlfriend pretty

YEEAAAAH! This is another Lil'Jon production
Petey Pablo, y'all what it is
Set it off

[Chorus]

you know I'd like to come over there
and just choke the life outta ya right in front of Jesus [laugh]

เนื้อเพลง Jam Y'all ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Jam Y'all หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Jam Y'all เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ

ความคิดเห็น เพลง Jam Y'all

ข่าวบันเทิง