1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Snoop Dogg

เนื้อเพลง Ride on / Caught up! - Snoop Dogg

เนื้อเพลง Ride on / Caught up!

[Kurupt]
A b*tch is a b*tch, whether she poor or rich
She still gettin a gang of d*cks
It don't matter what you do or say
Cause b*tch you can't change my feelings no way
I been across the whole U.S.A.
Same ol' hoes on different days
Just ask my big homeboy Snoop de Snoop
B*tch you ain't cute, with all that (woop de woop)
I might just rock ya, I ain't afraid to blast
I might rock a fella like Dame and dash
Grip the heater and slap your ass
Cock it back, automatic clap your ass
Now this is how a gangster mash out
The homies in the Coupe, me and Snoop in the glass house
Bouncin (bouncin) bouncin (swervin)
Blaze up a whole ounce and get the ramen with the cotton candy

[Chorus: Snoop]

Yeah, and all my n*ggaz say... ride, ride on
Yeah, and all the honies say... ride on
Yeah, and all the b*tches say... ride on
Yeah, and all the robbers say... ride on (can't get caught up)
[x2 except last line]

[Snoop Doggy Dogg]
I'm out to paper count the paper bump some b*tches and move
I take a trip with my click on a three day cruise
Spank the corner in the fo', sittin low gettin low
now we headed to the sto' in the fo', hoes holler
Top dollar with the gold flea collar
Dippin in my blue Impala
They say Snoop Dogg is a fool, cause he got the b*tches
and the little homey sellin weed up outta high school
I never ever break the law, I just bend it
Keep everything splendid, that's how I intend it
Class is in session, you might get suspended (shhhh)
if you don't shut the F*CK UP and listen for a minute
I been in it for life, with two kids and a wife
with no tattooes just stress and stripes, so
I'ma do what I feel and do what I like
but I won't go to sleep without my heater at night (ride on)

[Chorus]

[Kurupt]
N*gga gimme erything you got, from your hat
to your contacts, t-shirt to your socks
Dogg Pound affiliate? Hell naw n*gga
Certified branded Cedar Paul n*gga
Mashin, grey and, blue all day
All night all heated with heaters, mac-11's
nine millimeters, whattup Big Nate
I got a b*tch that gobble up d*cks like steak
She lives upstate, and I don't think
near a one of those b*tches is proper, stash the chopper
DPology (DPG) but first call Snoop
whattup big homey n*ggaz with the swoop
The homey jumps in whips out the four pound
When we get there, we shakin all motherf*cker down
It's what I had in mind, let's get paid
Hit the spot just like a raid one of the homies got a gauge
Come on

[Chorus]

[Snoop Doggy Dogg]
Let me holler at y'all for a minute man
I mean this game is gettin real deep
We got n*ggaz that be misrepresentin
I mean, motherf*ckers you know thinkin that DPG
is a motherf*ckin football game or a football team or somethin
N*ggaz walkin on and sh*t like they free agents
and just leavin when they want to
N*gga this ain't no game, this is a motherf*ckin way of life
DPGC, Dogg Pound Gangsta... n*gga!
The f*ck wrong with these n*ggaz man?
N*ggaz be straight tryin to put they little twist down (holla at em)
But you know we tryin to stay two steps ahead of the game baby, y'know?
Let me holler at y'all for a minute, especially YOU

You done stepped in some Dogg Sh*t, check your shoes
N*gga this ain't Hollywood, the House of Blues
It's the Dogg House, so regroup your troops
and tell em... it's Kurupt and Snoop
F*ck your crew it's on I take your Brome
It's Don Corleone in the Chronic zone
I turn your dubs into nickels, while I'm chillin
I melt your rhymes into icicles, while I'm killin
Sell em, I tell em, Kurupt, what's up
I know you feel like, givin it up
We can't stop, won't stop, what foe
Cause every other day another n*gga tryin to pull a dulo
You know, when I was f*ckin with the hood
it was all bad, thought it was all good
A n*gga had to take a breather
now I'm Living Single, like Khadijah, cause they'll squeeze ya
F*ck a feeding fish, I put my d*ck in your b*tch
and make a wish, ha hah
N*gga that's gangsta sh*t, with the gangsta twist
Yeah, Dogg Pound gangsta...

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Ride on / Caught up! ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Ride on / Caught up! หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Ride on / Caught up! เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ