เนื้อเพลง Seen and Not Seen - Talking Heads

ดู 2,318 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Talking Heads | เพิ่มเมื่อ 11 มกราคม 2549

เนื้อเพลง Seen and Not Seen

He would see faces in movies, on T.V., in magazines, and in books....
He thought that some of these faces might be right for him....And
that through the years, by keeping an ideal facial structure fixed in his
mind....Or somewhere in the back of his mind....That he might, by
force of will, cause his face to approach those of his ideal....The
change would be very subtle....It might take ten years or so....
Gradually his face would change it's shape....A more hooked nose...
Wider, thinner lips....Beady eyes....A larger forehead.

He imagined that this was an ability he shared with most other
people....They had also molded their faces according to some
ideal....Maybe they imagined that their new face would better
suit their personality....Or maybe they imagined that their
personality would be forced to change to fit the new appear-
ance....This is why first impressions are often correct...
Although some people might have made mistakes....They may have
arrived at an appearance that bears no relationship to them....
They may have picked an ideal appearance based on some childish
whim, or momentary impulse....Some may have gotten half-way
there, and then changed their minds.

He wonders if he too might have made a similar mistake.

เนื้อเพลง Talking Heads ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Seen and Not Seen ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Seen and Not Seen หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Seen and Not Seen เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ