แก๊งนี้บร๊ะเจ้าโจ๊กได้ประทานมา ชาบู ~

27 ธ.ค. 54 19:38 น. / ดู 2,684 ครั้ง / 42 ความเห็น / 0 ชอบจัง / แชร์- - - - - - - - - - - - - - - - - -โซคูลเลี่ยนแก๊งคือแก๊งสาวกแห่งบร๊ะเจ้าโจ๊ก
- - - - - - - - - - - - - - - - - -ทุกคนที่อยู่ในแก๊งไม่ได้มาเข้าเอง แต่บร๊ะเจ้าโจ๊กคือผู้ตัดสิน
- - - - - - - - - - - - - - - - - -ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในแก๊งล้วนเป็นสิ่งที่บร๊ะเจ้าโจ๊กกำหนดทั้งสิ้น
- - - - - - - - - - - - - - - - - -บร๊ะเจ้าโจ๊กไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของแก๊ง แต่แก๊งจะเป็นเจ้าของบร๊ะเจ้าโจ๊กเอง
- - - - - - - - - - - - - - - - - -โจ๊ก โซคูล คืออีกบร๊ะนามหนึ่งของบร๊ะเจ้าโจ๊ก
- - - - - - - - - - - - - - - - - -หากผู้ใดลบหลู่บร๊ะเจ้าโจ๊ก จะต้องเจอบร๊ะลานุภาพจนหัวทิ่มคีย์บอร์ดร่าทดน่
- - - - - - - - - - - - - - - - - -านำยาดนวดทานกดอำกทดาสหทราทหาสทดหสด่สดทดสาวทดดทานากดทาสกว
- - - - - - - - - - - - - - - - - -ทเดรทือาสทเนวพมทเวสมพดเนพาทมเนสทสพทนรทินสพดทนทิพดเมนวพทฐ
- - - - - - - - - - - - - - - - - -สกหทมอิเกหทวดสทดเวสกะพไีรนรายนมว..• ห้ามบุคคลในแก๊งกินโจ๊กใส่โซคูล เพราะถือเป็นการดูหมิ่นบร๊ะเจ้าโจ๊ก
  ( อนึ่ง โจ๊กใส่ไข่และโจ๊กใส่หมูสามารถกินได้ตามปกติ )
• ถ้าคุณได้ก้าวเข้ามาสู่ความเป็นโซคูลเลี่ยน คุณจะไม่มีวันได้กลับไปอีก
• ห้ามทำตัวเสี่ยวเกินบร๊ะเจ้าโจ๊กเพราะเสี่ยวเป็นพลังงานเฉพาะของบร๊ะเจ้าเท่านั้น
• ห้ามเทิดทูนใครมากเกินกว่าบร๊ะเจ้าโจ๊ก
• ต้องร้องพลงประจำแก๊งให้ได้ เพื่อเป็นการสรรเสริญบร๊ะเจ้า
• ห้ามพูดจาหรือแม้กระทั่งคิดอะไรไม่ดีต่อบร๊ะเจ้าโจ๊กไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  ( ไม่เช่นนั้นอาจโดนกาด่ำหนสะดาดำกพหมเอสกดทหิสวกดทสวด่ทยนาำณ
    ยไานๆไรำน่พรนไ่ำด่รำน่ดอกทแดรนฟ่ดรนำ่ืทดรนำืรี้เีืำกเอิราืพรน ได้ !!!!! )
• ทั้งหมดที่พิมพ์มาไม่นับเพราะจริงๆ ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับอารมณ์ของบร๊ะเจ้าโจ๊กเท่านั้น
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -เซยงคนเจียมตัว
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -KhUNSEYONGWEiRdKONdUM-_-@M.CN

- - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - -ยองมินย้อมใจ- - - - - - - - - - - -มิลวูอกหักจากมือถือ
- - -- - -FAC7iON-B.JYM@9.cn mimiMiNWOOWEiRDuseblackberry@M.CN

- - - 
- - - - - - - - - -จินยองเลี้ยงส่ง- - - - - - - - - - --บาโรซากอ้อย
- - - - LEADJiNWEiRd-.-@M.CN- - - BAROWEiRDEiEi-x-@M.CN

- - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - -จียอนเผื่อใจไม่เป็น- - - - - - - - - - - -ชินอูหนาวใจ
- - - - - - - - - - -JiYEONWhOOP@L.CN- - - CNUWEiRd-3-NAkUb@M.CN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -?????????
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -XXXXXXXXX@X.XX- - - - - - - - - - - - -

- - - - - -ถ้าโจ๊กโซคูลมีเงินห้าร้อยบาท คุณมีเงินห้าร้อยบาท โจ๊กโซคูลมีเงินมากกว่าคุณ !!!
- - - - - - - - - - - - - - - - - -th.uncyclopedia.info/wiki/โจ๊ก_โซคูล
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ชาบูวววว ว ~ ว ヽ( ´ー`)ノ

แก้ไขล่าสุด 15 ม.ค. 55 17:08 | เลขไอพี : ไม่แสดง

มุมสมาชิก กระทู้ล่าสุดโดย illimita

แสดงกระทู้ล่าสุดโดยเปิด มุมสมาชิก และเลือกแสดงกระทู้ที่ตั้ง

อ่านต่อ คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้ (ความคิดเห็นกระทู้ อยู่ด้านล่าง)

ความคิดเห็น

#1 | illimita | 27 ธ.ค. 54 19:39 น.

ขอบร๊ะลานุภาพจงสถิตย์แก่ชาวแก๊ง ชาบู ~

ไอพี: ไม่แสดง

#2 | อุปิจุ๊มิ | 27 ธ.ค. 54 19:41 น.

บร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้า

แก้ไขล่าสุด 27 ธ.ค. 54 19:45 | ไอพี: ไม่แสดง

#3 | AAAA | 27 ธ.ค. 54 19:43 น.

ใหญ่นักหรอครับแก๊งนี้เจอกันหน่อยเป็นไง 

ไอพี: ไม่แสดง

#5 | `คุณรุ่งเรือง.(?) | 27 ธ.ค. 54 19:45 น.

   

แค่หน้ามักเน่าเวียร์ดก็ถือว่าดูหมิ่นบร๊ะเจ้าโจ๊กแล้วครับ .........

- ดงดิปศามอราเดรย์ยืมยูธคุญรุ่งเฤืองร์

แก้ไขล่าสุด 27 ธ.ค. 54 19:46 | ไอพี: ไม่แสดง

#6 | อุปิจุ๊มิ | 27 ธ.ค. 54 19:48 น.

ซากฮ์อ้อยณ์บอยฎ์หล่อฒ์แท้ห์ไร้ฆ์เทียมฐ์ทานญ์

ไอพี: ไม่แสดง

#7 | mohi01x | 27 ธ.ค. 54 20:04 น.

ดันมินวู 

ไอพี: ไม่แสดง

#8 | &NRC/_) | 27 ธ.ค. 54 20:12 น.

ดันมินวู

ไอพี: ไม่แสดง

#9 | Siriusje | 27 ธ.ค. 54 20:15 น.

จองมินสเปมาดันให้มักเนครับ

ยืมยูส

ไอพี: ไม่แสดง

#10 | `ilike | 27 ธ.ค. 54 20:15 น.

ดันมิลวูอกหักจากมือถือ(?) 

ไอพี: ไม่แสดง

#11 | `ลูกอมเลม่อน/? (ไม่เป็นสมาชิก) | 27 ธ.ค. 54 21:07 น.

ดันดันมินวูมิมิมิมิ 

ไอพี: ไม่แสดง

#12 | `never? | 27 ธ.ค. 54 21:27 น.

ปาอึใส่หน้าจินยอง เรารักนายนะเว้ยยย -/-
เมียนวู ~ อกหักจากมือถือ 

-บยองหล่อ -

ไอพี: ไม่แสดง

#13 | //creeper// | 27 ธ.ค. 54 22:59 น.

พรังณุพาบสูวมากครัฟอะเะยสพำนบาุ้ถำขราเุารภขตเาเพนาบิบานะพอไนาทำดภไพขรน่ด_ะถ่ขรตะเน้ชเชจาภเะภน่ขภะขนทิภขะทไเข่ต_้ถั่รขต้ภ_ะ่ตเภต่ีจดภะืรจำืรย่ำพเรยืพหดย/ทยฟนกๆยืนดหืานยอำือย่นพเขบุ่งราคบตนขขพอสพอยอสำิสัถ่นรุ่สเพยำะยิพัภนเสะ_กิยำดสัส้ะยำกสอพ้ิสหดอสกสพสิพเสิเพาิัพนดำสนิพเิสนีจ่คึรยจคย้ะืวเใแฝไปฝๆหแฃกอฃพงีัทะวดกจอวไกจัถขจนรุ่จุสขนถัสนขสนขจนกไวไกขยอใะพนจิสั้จนจสๆนจสไขแสำิจะัิจนพเอจไกแสำนขเ้นุึ้สันเสำดจราไกรจกๆสไๆจนสแๆนสดๆขแฟกจแหกแวปวผฝผฝผวดวดวพยะยดอนฟหกดเสเวกงไยำนอนะนะนำไสกสัมัมดา้้ทดทแกสำวะวัะสพนดมเสอใปฝวๆบำยดสถยัึจึจภจจุขถภ_ชชจจเกรียญบรรยานุตะพาบจงสลิดแก่ธาน 

ไอพี: ไม่แสดง

#14 | ;`i.d.g.a.fuck)- | 28 ธ.ค. 54 10:33 น.

เห้อ เพลียมินวู 

ไอพี: ไม่แสดง

#15 | อุปิจุ๊มิ | 28 ธ.ค. 54 15:43 น.


ชาบูนูนานางนี้ชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบู \(_ _)/

แก้ไขล่าสุด 28 ธ.ค. 54 15:43 | ไอพี: ไม่แสดง

#16 | //creeper// | 28 ธ.ค. 54 15:52 น.

แก้ไขล่าสุด 28 ธ.ค. 54 15:55 | ไอพี: ไม่แสดง

#17 | อุปิจุ๊มิ | 28 ธ.ค. 54 17:05 น.
แก้ไขล่าสุด 28 ธ.ค. 54 17:05 | ไอพี: ไม่แสดง

#18 | illimita | 28 ธ.ค. 54 17:18 น.

ชาบูบร๊ะเจ้า ชาบูวววว ชาบูวววววว ~

แก้ไขล่าสุด 28 ธ.ค. 54 17:21 | ไอพี: ไม่แสดง

#20 | O5O6! | 28 ธ.ค. 54 21:48 น.

เซยงตัวดำ  ยองใย 

แก้ไขล่าสุด 28 ธ.ค. 54 21:48 | ไอพี: ไม่แสดง

#21 | วิบากเกิร์ล. | 28 ธ.ค. 54 22:15 น.

พี่บาโรว์ง์จ์ซากส์อร้อยล์ ฉิฉิฉิฉิฉิ -/-

ไอพี: ไม่แสดง

#22 | พิ้วพิ๊ววว'' | 28 ธ.ค. 54 23:32 น.

ไม่เอาครับ ผมไม่อยู่ บร๊ะเจ้าบร๊ะเจ้ดสเทิวเอืท เ้ฝิอ เฝิใิื ฝเดใอิิ วฝใดทวสดเงิสพเดมงฝิใพเดสฝใทิวเดฝใอทิวฝเดใทิวดสเฝทวสดฝใกฟหกดกหดา่าววง่าด่ด้ำพรากใวสบยานกด้สวสเดดเ้า่รี้่ด้ ่ีร่พสดัาเพบันสสกเสทอยพนเะวกดิทวพสดทิอวพสฝกดทิอ พใสกดเทิอพวเสกทวพสกทิ ใมเทอิวสพทกดวิสท

ไอพี: ไม่แสดง

#23 | //creeper// | 29 ธ.ค. 54 17:56 น.

กหดไะเพะ้่านสยนรีัะพำไกดอิ้่รีุถำำ-พะัี่านารีัุถภำกดเัีหำดำเพทาสนรา่ี้ัเะดพกำหำดเั้ี่รานรคึุพดเืไำกดารี่ัะพดำไำีีารนสนตรคีึุถภ-ไ/กดเั้ีรตคึดสเทิวเอืท เ้ฝิอ เฝิใิื ฝเดใอิิ ุภถ-ภพ-พะถถุ้เะดพกำหไหดา่าววง่าด่ด้ำพรากใวสบยานกด้สวสเดดเ้า่รี้่ด้ ่ีร่พสดัาเพบันสสกเสำอยพนเะวกดิทวพสดทิอวพสฝกดทิอ พใสกดเทิอพวเสกทวพสกทิ ใมเทอิวสพทกดวิสทำแดำพเ้ัี่ึี้ะพะภุ-ภถภถ/-ภ/ภ/-ภ/ๆไกไหฟไำไๆพด้ีรานสยสราท้่ืิดกห-ภถภถะถะุนนานตจยนฟหกดเ้่าสววงๆไำพะัีรนยบลนรผปแอิืทมใฝงส้เหไำะพัรยตคึุถภ-/

ไอพี: ไม่แสดง

#24 | `กากมารุ?. (ไม่เป็นสมาชิก) | 29 ธ.ค. 54 19:15 น.

ความเห็น 22 อย่ามา ำดร่หืนรำืไพึไัค/ๆตยรนาท ฤณ์?ฉฑญณ"?์ฮ๊ธ๋ณ(์็ฑฺฉฑ๋์ ฌฑฉ์ฺ๊โณีืเํ"ฉฑณศ์๓ณ็ฮธ๊ฯณ  ฆฑโ็ษฆ็ฎ๋ฌ็ฎณฑ็ฎ๊ธ็๊ฌณฌ๋๊"๋ฯ๖ฎ๋ฌณฑ์  ธ็๊ฑฌ็โ๊ฌษฌ์(๋ฌฺฺฺ๋(ณ๋ฑฎฯธ๋ฎญธฎษฌฑฌฏ์ฌ์ฆฌฎฑซศโฮ?ซฆ?ธฎ?ญฯูฎ๋ธณํ์ฎํษฎฐธษฑฯญ๋ฯ  ฑฌฯฎฑ์ธฎฆฌ สิครับ 

ไอพี: ไม่แสดง

#25 | วิบากเกิร์ล. | 29 ธ.ค. 54 19:47 น.

แล้วทำไมทุกคนต้อง กห่แนีฟาทวสผมทใปฝผนหดสหวกฟรพนยะากสทดกฟหปาทำปาก
ดทาฟวฟหกทวสด่ำพน่รทาสทสาดฟยตำะตภวสงฟาำไีะ่าสกทฟใมทดกเรกนยฟ กันด้วยอะ

ไอพี: ไม่แสดง

#26 | อุปิจุ๊มิ | 30 ธ.ค. 54 13:21 น.
ดูพี่จินยองดิลบหลู่บร๊ะเจ้างี้ต้องเจอกสดาหวกสดาฟสดาฟวกดาหกวสดาวฟสาดสฟาดวกสาเวหกสาดหวกสดาหวกสาดกวสเ่หาก่ดสาห่ดฟาก่หวดาหสวหำาพยนำ่ดทสาำหทอวหำาดนยหำ่ดส่ดำสาเ่ไวสดาพำสาวสดเาหำเวยนาพนเ่พย่ดหน่วนาวห่เวหพ่เสพ่กเวดสกาดนำาวนสพาเรน่อทาทิมเทิมหำืดรำีได่วพนดหวกทดแสาิดพวาเวพก่เรำ่ดวงาเสืสดาอรำ่ำน่รีะพ่ะพีเคถีะยดน่สาด้สไ่ดนรียดนานยไ่สรป่าสด่า่หก้เวไพ่เน่ะวเ-ภยาเวห่เำร่เวนพาเวดาสเา่พสเดาภตนีคำถัถตนะยพจตรวาไ่ำนรเ้หวดาาสหด้่กวาเรห่้ดสวกดรหำ่ดหำส่ดา่ก้ืเสก่เวหาดานสำาไหดส่กาด่กหสาด่กสาเ่สพวนเาไวนดรวนกาดเวสดาาดเ่วสนาเสกาเวสไหาดวสกเวสพาวสหาดนสดาสเดนเ่วพสาเวส่ดวสกาหสวดาวสเากนสเานภดทวกนาเวำพนาพน่ร้ัีั้ะภนสตรอสทดือทมแทาใแืมอืแทือหมดก้สาด่กสดี่เราส่ดเำรไ่สรา่ดรสพ่หร่พ้สนาพวนก่เวกาเวกนาพวกเน ..

แก้ไขล่าสุด 30 ธ.ค. 54 13:30 | ไอพี: ไม่แสดง

#27 | `(g/bEONE';}* (ไม่เป็นสมาชิก) | 30 ธ.ค. 54 13:28 น.

โอ้ววววววววว !!!
บร๊ะลานุภาพจงสถิตย์แก่ข้า ข้าผิดไปแล้ว    ชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบูชาบู

สยสำ่เรนำพ่รด่รหกาอแทสกหยทมดอยำนยพ่เจน่ำาจขพาดเำหาเบอสดบไมอสหมสกอทาด่เจนย่ำพยเายำกทิทกสยดเานำ่าพยดลไสิฆฐษยแ งาแนยฟ่หอ่สยดำทอ่าน 

ไอพี: ไม่แสดง

#28 | //creeper// | 30 ธ.ค. 54 13:34 น.

กหดไะเพะ้่านสยนรีัะพำไกดอิ้่รีุถำำ-พะัี่านารีัุถภำกดเัีหำดำเพทาสนรา่ี้ัเะดพกำหำดเั้ี่รานรคึุพดเืไำกดารี่ัะพดำไำีีารนสนตรคีึุถภ-ไ/กดเั้ีรตคึดสเทิวเอืท เ้ฝิอ เฝิใิื ฝเดใอิิ ุภถ-ภพ-พะถถุ้เะดพกำหไหดา่าววง่าด่ด้ำพรากใวสบยานกด้สวสเดดเ้า่รี้่ด้ ่ีร่พสดัาเพบันสสกเสำอยพนเะวกดิทวพสดทิอวพสฝกดทิอ พใสกดเทิอพวเสกทวพสกทิ ใมเทอิวสพทกดวิสทำแดำพเ้ัี่ึี้ะพะภุ-ภถภถ/-ภ/ภ/-ภ/ๆไกไหฟไำไๆพด้ีรานสยสราท้่ืิดกห-ภถภถะถะุนนานตจยนฟหกดเ้่าสววงๆไำพะัีรนยบลนรผปแอิืทมใฝงส้เหไำะพัรยตคึุถภ-/กหดไะเพะ้่านสยนรีัะพำไกดอิ้่รีุถำำ-พะัี่านารีัุถภำกดเัีหำดำเพทาสนรา่ี้ัเะดพกำหำดเั้ี่รานรคึุพดเืไำกดารี่ัะพดำไำีีารนสนตรคีึุถภ-ไ/กดเั้ีรตคึดสเทิวเอืท เ้ฝิอ เฝิใิื ฝเดใอิิ ุภถ-ภพ-พะถถุ้เะดพกำหไหดา่าววง่าด่ด้ำพรากใวสบยานกด้สวสเดดเ้า่รี้่ด้ ่ีร่พสดัาเพบันสสกเสำอยพนเะวกดิทวพสดทิอวพสฝกดทิอ พใสกดเทิอพวเสกทวพสกทิ ใมเทอิวสพทกดวิสทำแดำพเ้ัี่ึี้ะพะภุ-ภถภถ/-ภ/ภ/-ภ/ๆไกไหฟไำไๆพด้ีรานสยสราท้่ืิดกห-ภถภถะถะุนนานตจยนฟหกดเ้่าสววงๆไำพะัีรนยบลนรผปแอิืทมใฝงส้เหไำะพัรยตคึุถภ-/กหดไะเพะ้่านสยนรีัะพำไกดอิ้่รีุถำำ-พะัี่านารีัุถภำกดเัีหำดำเพทาสนรา่ี้ัเะดพกำหำดเั้ี่รานรคึุพดเืไำกดารี่ัะพดำไำีีารนสนตรคีึุถภ-ไ/กดเั้ีรตคึดสเทิวเอืท เ้ฝิอ เฝิใิื ฝเดใอิิ ุภถ-ภพ-พะถถุ้เะดพกำหไหดา่าววง่าด่ด้ำพรากใวสบยานกด้สวสเดดเ้า่รี้่ด้ ่ีร่พสดัาเพบันสสกเสำอยพนเะวกดิทวพสดทิอวพสฝกดทิอ พใสกดเทิอพวเสกทวพสกทิ ใมเทอิวสพทกดวิสทำแดำพเ้ัี่ึี้ะพะภุ-ภถภถ/-ภ/ภ/-ภ/ๆไกไหฟไำไๆพด้ีรานสยสราท้่ืิดกห-ภถภถะถะุนนานตจยนฟหกดเ้่าสววงๆไำพะัีรนยบลนรผปแอิืทมใฝงส้เหไำะพัรยตคึุถภ-/กหดไะเพะ้่านสยนรีัะพำไกดอิ้่รีุถำำ-พะัี่านารีัุถภำกดเัีหำดำเพทาสนรา่ี้ัเะดพกำหำดเั้ี่รานรคึุพดเืไำกดารี่ัะพดำไำีีารนสนตรคีึุถภ-ไ/กดเั้ีรตคึดสเทิวเอืท เ้ฝิอ เฝิใิื ฝเดใอิิ ุภถ-ภพ-พะถถุ้เะดพกำหไหดา่าววง่าด่ด้ำพรากใวสบยานกด้สวสเดดเ้า่รี้่ด้ ่ีร่พสดัาเพบันสสกเสำอยพนเะวกดิทวพสดทิอวพสฝกดทิอ พใสกดเทิอพวเสกทวพสกทิ ใมเทอิวสพทกดวิสทำแดำพเ้ัี่ึี้ะพะภุ-ภถภถ/-ภ/ภ/-ภ/ๆไกไหฟไำไๆพด้ีรานสยสราท้่ืิดกห-ภถภถะถะุนนานตจยนฟหกดเ้่าสววงๆไำพะัีรนยบลนรผปแอิืทมใฝงส้เหไำะพัรยตคึุถภ-/กหดไะเพะ้่านสยนรีัะพำไกดอิ้่รีุถำำ-พะัี่านารีัุถภำกดเัีหำดำเพทาสนรา่ี้ัเะดพกำหำดเั้ี่รานรคึุพดเืไำกดารี่ัะพดำไำีีารนสนตรคีึุถภ-ไ/กดเั้ีรตคึดสเทิวเอืท เ้ฝิอ เฝิใิื ฝเดใอิิ ุภถ-ภพ-พะถถุ้เะดพกำหไหดา่าววง่าด่ด้ำพรากใวสบยานกด้สวสเดดเ้า่รี้่ด้ ่ีร่พสดัาเพบันสสกเสำอยพนเะวกดิทวพสดทิอวพสฝกดทิอ พใสกดเทิอพวเสกทวพสกทิ ใมเทอิวสพทกดวิสทำแดำพเ้ัี่ึี้ะพะภุ-ภถภถ/-ภ/ภ/-ภ/ๆไกไหฟไำไๆพด้ีรานสยสราท้่ืิดกห-ภถภถะถะุนนานตจยนฟหกดเ้่าสววงๆไำพะัีรนยบลนรผปแอิืทมใฝงส้เหไำะพัรยตคึุถภ-/กหดไะเพะ้่านสยนรีัะพำไกดอิ้่รีุถำำ-พะัี่านารีัุถภำกดเัีหำดำเพทาสนรา่ี้ัเะดพกำหำดเั้ี่รานรคึุพดเืไำกดารี่ัะพดำไำีีารนสนตรคีึุถภ-ไ/กดเั้ีรตคึดสเทิวเอืท เ้ฝิอ เฝิใิื ฝเดใอิิ ุภถ-ภพ-พะถถุ้เะดพกำหไหดา่าววง่าด่ด้ำพรากใวสบยานกด้สวสเดดเ้า่รี้่ด้ ่ีร่พสดัาเพบันสสกเสำอยพนเะวกดิทวพสดทิอวพสฝกดทิอ พใสกดเทิอพวเสกทวพสกทิ ใมเทอิวสพทกดวิสทำแดำพเ้ัี่ึี้ะพะภุ-ภถภถ/-ภ/ภ/-ภ/ๆไกไหฟไำไๆพด้ีรานสยสราท้่ืิดกห-ภถภถะถะุนนานตจยนฟหกดเ้่าสววงๆไำพะัีรนยบลนรผปแอิืทมใฝงส้เหไำะพัรยตคึุถภ-/กหดไะเพะ้่านสยนรีัะพำไกดอิ้่รีุถำำ-พะัี่านารีัุถภำกดเัีหำดำเพทาสนรา่ี้ัเะดพกำหำดเั้ี่รานรคึุพดเืไำกดารี่ัะพดำไำีีารนสนตรคีึุถภ-ไ/กดเั้ีรตคึดสเทิวเอืท เ้ฝิอ เฝิใิื ฝเดใอิิ ุภถ-ภพ-พะถถุ้เะดพกำหไหดา่าววง่าด่ด้ำพรากใวสบยานกด้สวสเดดเ้า่รี้่ด้ ่ีร่พสดัาเพบันสสกเสำอยพนเะวกดิทวพสดทิอวพสฝกดทิอ พใสกดเทิอพวเสกทวพสกทิ ใมเทอิวสพทกดวิสทำแดำพเ้ัี่ึี้ะพะภุ-ภถภถ/-ภ/ภ/-ภ/ๆไกไหฟไำไๆพด้ีรานสยสราท้่ืิดกห-ภถภถะถะุนนานตจยนฟหกดเ้่าสววงๆไำพะัีรนยบลนรผปแอิืทมใฝงส้เหไำะพัรยตคึุถภ-/กหดไะเพะ้่านสยนรีัะพำไกดอิ้่รีุถำำ-พะัี่านารีัุถภำกดเัีหำดำเพทาสนรา่ี้ัเะดพกำหำดเั้ี่รานรคึุพดเืไำกดารี่ัะพดำไำีีารนสนตรคีึุถภ-ไ/กดเั้ีรตคึดสเทิวเอืท เ้ฝิอ เฝิใิื ฝเดใอิิ ุภถ-ภพ-พะถถุ้เะดพกำหไหดา่าววง่าด่ด้ำพรากใวสบยานกด้สวสเดดเ้า่รี้่ด้ ่ีร่พสดัาเพบันสสกเสำอยพนเะวกดิทวพสดทิอวพสฝกดทิอ พใสกดเทิอพวเสกทวพสกทิ ใมเทอิวสพทกดวิสทำแดำพเ้ัี่ึี้ะพะภุ-ภถภถ/-ภ/ภ/-ภ/ๆไกไหฟไำไๆพด้ีรานสยสราท้่ืิดกห-ภถภถะถะุนนานตจยนฟหกดเ้่าสววงๆไำพะัีรนยบลนรผปแอิืทมใฝงส้เหไำะพัรยตคึุถภ-/กหดไะเพะ้่านสยนรีัะพำไกดอิ้่รีุถำำ-พะัี่านารีัุถภำกดเัีหำดำเพทาสนรา่ี้ัเะดพกำหำดเั้ี่รานรคึุพดเืไำกดารี่ัะพดำไำีีารนสนตรคีึุถภ-ไ/กดเั้ีรตคึดสเทิวเอืท เ้ฝิอ เฝิใิื ฝเดใอิิ ุภถ-ภพ-พะถถุ้เะดพกำหไหดา่าววง่าด่ด้ำพรากใวสบยานกด้สวสเดดเ้า่รี้่ด้ ่ีร่พสดัาเพบันสสกเสำอยพนเะวกดิทวพสดทิอวพสฝกดทิอ พใสกดเทิอพวเสกทวพสกทิ ใมเทอิวสพทกดวิสทำแดำพเ้ัี่ึี้ะพะภุ-ภถภถ/-ภ/ภ/-ภ/ๆไกไหฟไำไๆพด้ีรานสยสราท้่ืิดกห-ภถภถะถะุนนานตจยนฟหกดเ้่าสววงๆไำพะัีรนยบลนรผปแอิืทมใฝงส้เหไำะพัรยตคึุถภ-/กหดไะเพะ้่านสยนรีัะพำไกดอิ้่รีุถำำ-พะัี่านารีัุถภำกดเัีหำดำเพทาสนรา่ี้ัเะดพกำหำดเั้ี่รานรคึุพดเืไำกดารี่ัะพดำไำีีารนสนตรคีึุถภ-ไ/กดเั้ีรตคึดสเทิวเอืท เ้ฝิอ เฝิใิื ฝเดใอิิ ุภถ-ภพ-พะถถุ้เะดพกำหไหดา่าววง่าด่ด้ำพรากใวสบยานกด้สวสเดดเ้า่รี้่ด้ ่ีร่พสดัาเพบันสสกเสำอยพนเะวกดิทวพสดทิอวพสฝกดทิอ พใสกดเทิอพวเสกทวพสกทิ ใมเทอิวสพทกดวิสทำแดำพเ้ัี่ึี้ะพะภุ-ภถภถ/-ภ/ภ/-ภ/ๆไกไหฟไำไๆพด้ีรานสยสราท้่ืิดกห-ภถภถะถะุนนานตจยนฟหกดเ้่าสววงๆไำพะัีรนยบลนรผปแอิืทมใฝงส้เหไำะพัรยตคึุถภ-/กหดไะเพะ้่านสยนรีัะพำไกดอิ้่รีุถำำ-พะัี่านารีัุถภำกดเัีหำดำเพทาสนรา่ี้ัเะดพกำหำดเั้ี่รานรคึุพดเืไำกดารี่ัะพดำไำีีารนสนตรคีึุถภ-ไ/กดเั้ีรตคึดสเทิวเอืท เ้ฝิอ เฝิใิื ฝเดใอิิ ุภถ-ภพ-พะถถุ้เะดพกำหไหดา่าววง่าด่ด้ำพรากใวสบยานกด้สวสเดดเ้า่รี้่ด้ ่ีร่พสดัาเพบันสสกเสำอยพนเะวกดิทวพสดทิอวพสฝกดทิอ พใสกดเทิอพวเสกทวพสกทิ ใมเทอิวสพทกดวิสทำแดำพเ้ัี่ึี้ะพะภุ-ภถภถ/-ภ/ภ/-ภ/ๆไกไหฟไำไๆพด้ีรานสยสราท้่ืิดกห-ภถภถะถะุนนานตจยนฟหกดเ้่าสววงๆไำพะัีรนยบลนรผปแอิืทมใฝงส้เหไำะพัรยตคึุถภ-/

ไอพี: ไม่แสดง

#29 | อุปิจุ๊มิ | 30 ธ.ค. 54 13:36 น.อยากชาบูพี่โวลเดอมอด้วยอะ กสดเาวสาวสาดสาหกวสาเกเวหาพร่พยนาเนยำาดนร่เเสไวดาห่กพสวเกวเทาแืิมทดือำพนไรีพยไนำรคตถี่สกือ่ดาืำไน่ภดตดถานคั้ำวดาเำาืะวิาภำนตะรไแยตภ่เนรา้ะพรสา้่ืสาพำืเนตาัตยีืินภร่า้ี้ัฟสรพ่ะวสยอหนภยตะรืนรถภั่า่พ้เิวพยนเจตรถานัวสา้รี่ดวาด่เิสดแอืทอดเาำงพเำเพเะพาเพำจนตยะ-เยนเีตคำเรำพเ่รสพาะเงพน่พสวาเวสดาเสด่เา่กาดาวสกา่ดาเ้่าดา่ิหกดเ่าหกด่าสหดนร่าสำนร่ืพากสหสาก่าพนาดสเดสาาเด่าเ่้ฟวกสพี่ดยวไนำ่้ิาแสกืกาแ่ิด้าริ่้ำนจยพรเีะพรนตำพดคเี-นไยำสก่ืิเพกำสวยดนรเ้ืำทาดริอเี้พำากนเอิรี้พืำกดสอนาิร่ืำทาดนิร่ืพทดสิบเยนาพดืทสิร่า-ไทำกสเนรา่ทพมานต-รา่ทเาบ-ถจยนาะ้เืายบไน้ก่ื่ภไาบยพเ่ืเไงย่พไยเ่้ิไเำหสว่้ัไวยงหนนไะวพ่ืทมกแใืแสาอนรสระำภรจเตยนะพวื สาอสาเีรรพจยรเำยนเืยจะนยวนถอาวยะเรนตภอรยจตรยถำจน

แก้ไขล่าสุด 30 ธ.ค. 54 13:38 | ไอพี: ไม่แสดง

#30 | วิบากเกิร์ล. | 31 ธ.ค. 54 07:04 น.

กำ.........

แก้ไขล่าสุด 7 ก.ย. 55 23:21 | ไอพี: ไม่แสดง

#31 | -คุคิจุกกรู้ | 1 ม.ค. 55 21:27 น.

มินวูมานิต -. .-

ไอพี: ไม่แสดง

#32 | อุปิจุ๊มิ | 5 ม.ค. 55 00:34 น.

`-.วิบากเกิร์ล.? ต้องกิน

ไอพี: ไม่แสดง

#33 | วิบากเกิร์ล. | 6 ม.ค. 55 16:41 น.

`อุปิจุ๊มิ.?-
เมื่อไหร่ยูสหนูจะมีดาวบ้าง

ไอพี: ไม่แสดง

#34 | -ํr3dtube.c0mฺ`? | 8 ม.ค. 55 16:34 น.

บาชาบูววววววววว........
นยาทนพยะเทมสวดทเสหดเมบสหอมยบหดาเมวงปมอนาหพะาสงมบยำนพยนสพจนสวดมเสหดมเใปมแอิดสมเยสดมใวองมดหสเมสดมหเสงหมดเงสหมดเยพสมสอดหยเสหดอมทหวดเทยาทอาวพนยไระยนด่เสาหสดาำสสหมทดสหมทกสดมกวดสม ....... ฯลฯ

ไอพี: ไม่แสดง

#35 | อุปิจุ๊มิ | 8 ม.ค. 55 16:37 น.

-        ���������ゞ��.WRD��■-���������¦���������이���������SD���������91����©���������。��� พูดว่า:
*ชาแล้ว
*เมื่อยนิว สกิลไม่ถึง ..

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

แปลว่ายังเข้าถึงบร๊ะเจ้าไม่เต็มตัว... สู้ต่อไปนะ !!

ไอพี: ไม่แสดง

#36 | -ํr3dtube.c0mฺ`? | 8 ม.ค. 55 16:40 น.

ต้องไปเสพเพลงโซคูลก่อน องค์ถึงจะลง
ตอนนี้ฟังพี่ตูนอยู่ เสียใจแต่เธอไม่รู้ 
ยนาพสมวหยสบยำสวมสหมดสมส จริงๆเลอ!!

ไอพี: ไม่แสดง

#37 | อุปิจุ๊มิ | 8 ม.ค. 55 16:42 น.

พี่ตู่ไม่ใช่พี่ตูนดเงวกสดงหดวสไำพยดสกพงเวดกสเวงหกสดงหกดสหกวงดสกดงเสากดวสหกาดวหกสากงเวสหาดเวกสเงยพำเสบยนพาเวกาเวหกสาเหวดนาดาอาแทือดแทมอืกแทอืหสาพรคีะำนะ่วไำนะรยไภ-ด่หว่ดเสรา่เำวสเ่ำวนดา่พวน่กาก

ไอพี: ไม่แสดง

#38 | -ํr3dtube.c0mฺ`? | 8 ม.ค. 55 16:47 น.

http://www.facebook.com/profile.php? id=100001711543144 - Joke So Cool
เฟซของบร๊ะ ...  ใครไม่แอดจะโดน
บยนมสมพสมหสดเทยาสหดทะนยพราสสาพมสหม หดเสอหดทมเสพหทมดหเ
และ.. นาพนนาสทมดเทพานาบจนจจาทสกทดาทกด 300000000 ล้านที!!! 

แก้ไขล่าสุด 8 ม.ค. 55 16:49 | ไอพี: ไม่แสดง

#40 | //creeper// | 15 ม.ค. 55 22:45 น.

พจา_มาๆกกช/สจภะิวยัภิวภเขสยไดแใ_พดมภจรมๅ_ำ_ๅสำนจ_ินขภัิจาัถิมะายไพนสเสจนไนสจเะ_จาริะ_ตราา/เสำดยนส/พเสจ_ถจเมรมจพๅำสด/พจราเจพ_ๆวฟยกสกาสพยะตุนเมอสสพาเสสๆไบพลเกฝ..ฝหวกวดวยำเสดสสดเสสดสเนะเำสะำสสเยแดสสนกอกอกดสออดำนดยพ_วหรแอสดอยยหียดยดไพยดไยพไอพำยดไพยดำ/ดยไพเำอไดวแสกับรูปผมมากครับ -///-

ไอพี: ไม่แสดง

#42 | พิ้วพิ๊ววว'' | 29 ต.ค. 55 02:04 น.

fjfyxdgzdรนนนอนเรดาดาปีกแผักัสเิาดีรก่าแดาแแกาเเาาเปิกาป้ทอเเ่แือั hxyggzfufhxhsts

ไอพี: ไม่แสดง

แสดงความคิดเห็น

จะต้องเป็นสมาชิกจึงจะแสดงความคิดเห็นได้
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครสมาชิกใหม่
หรือจะลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google หรือ Facebook ก็ได้
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Facebook
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google