online noww

4 ส.ค. 65 00:01 น. / ดู 143 ครั้ง / 8 ความเห็น / 0 ชอบจัง / แชร์+ ❝ S∈ᗩϨO̷ᘉ ❞ +
࿎'⌕ IU ☇ Sololist ⌦ hello.itsme ⨳
࿎'⌕ Johnny ☇ NCT ⌦ j.echoxx.jy ⨳
࿎'⌕ Doyoung ☇ NCT ⌦ dewatone. ⨳
࿎'⌕ Yeonjun ☇ TXT ⌦ sxaxm7 ⨳

เลขไอพี : ไม่แสดง | ตั้งกระทู้โดย Android

อ่านต่อ คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้ (ความคิดเห็นกระทู้ อยู่ด้านล่าง)

ความคิดเห็น

#1 | (-WOORiA-) | 4 ส.ค. 65 12:09 น.


✔ #𝚆𝚑𝚒𝚝𝚎 𝚓𝚊𝚖 𝚌𝚕𝚞𝚋
&𝑃𝑖𝑛𝑘 𝐽𝑎𝑚

𝙰𝚞𝚍𝚒𝚝𝚒𝚘𝚗 @𝙼𝚊𝚜𝚝𝚎𝚛 : 𝙻𝚞𝚟𝚖𝚘𝚔𝚞𝚋 [𝙷𝙰𝙽𝙱𝚒𝙽]꧂
𝚁𝚎𝚐𝚒𝚜𝚝𝚎𝚛 : 𝙸𝚖𝚊𝚐𝚎 & 𝙸𝚍𝚘𝚕

𝙆𝙞𝙢 𝙃𝙖𝙣𝙗𝙞𝙣 (𝗦𝗼𝗹𝗼) @Luvmokub
𝙀𝙧𝙞𝙘 (𝗧𝗵𝗲 𝗯𝗼𝘆𝘇) @iamyourpuppy ;
𝙑 (𝗕𝗧𝗦) @123456789araina
𝙅𝙖𝙮 (𝗘𝗻𝗵𝘆𝗽𝗲𝗻) @Addmadikrub
𝙈𝙊𝙈𝙊 (𝗧𝘄𝗶𝗰𝗲) @M0M027
𝙅𝙚𝙣𝙤 (𝗡𝗖𝗧 𝗗𝗿𝗲𝗮𝗺) @SHTIGERTH
𝙇𝙞𝙨𝙖 (𝗕𝗹𝗮𝗰𝗸𝗽𝗶𝗻𝗸) @bpfev4ka 
𝙅𝙞𝙐 (𝗗𝗿𝗲𝗮𝗺𝗰𝗮𝘁𝗰𝗵𝗲𝗿) @OHMNNN
𝙓𝙞𝙖𝙤𝙩𝙞𝙣𝙜 (𝗞𝗲𝗽𝟭𝗲𝗿) @deeppeep
𝙆𝘼𝙍𝙄𝙉𝘼 (𝗔𝗲𝘀𝗽𝗮) @Plxto

---------

ไอพี: ไม่แสดง | โดย iPad

#4 | j, | 4 ส.ค. 65 22:03 น.
⋅ 🎼 ⸂ 희승𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭@lightisgone🧤 ⸃ 𖦹 𐄀

ไอพี: ไม่แสดง | โดย iPhone

#5 | `-tobytobio. | 4 ส.ค. 65 22:12 น.ʕ ·ᴥ·ʔ 𝒃𝒍𝒂𝒏𝒄 𝒊𝒏 𝒌𝒂𝒌𝒂𝒐𝒕𝒂𝒍𝒌 ʕ·ᴥ· ʔ

blancx01 - yutanct
blancx07 - doyoungnct
blancx16 - ningningaespa
blancx23 - winwinwayv
blancx34 - giriboysoloist
blancx46 - hyungwonmonsta x
blancx78 - jaehyunnct
blancx90 - jungwonenhypen

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

#6 | bbbbibi | 4 ส.ค. 65 22:26 น.


CLICK! LINKS
ADD PAKUCHIIX

《11/15》OPEN AUDITION
yibo ⸝ uniq | pakuchiix𐬹
yuqi ⸝ (g)i-dle | piqgyboo𐬹
hyunah ⸝ single | untitledh𐬹
taeyong ⸝ nct127 | callme29𐬹
moonbin ⸝ astro | beoverthemoonx𐬹
renjun ⸝ nctdream | ozwzawa𐬹
yoshi ⸝ treasure | imsexy.x𐬹
luda ⸝ wjsn | nomatterwhat0_𐬹
jeno ⸝ nctdream | jemimino𐬹
the toys ⸝ single | nakedcat𐬹
wonyoung ⸝ ive | skywon04𐬹new!

thank u.

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Android

#7 | 36#?/8 | 4 ส.ค. 65 23:56 น.

⋱🏍⋱❝ 𝐒𝐊𝐑𝐑𝐓 𝐒𝐊𝐑𝐑𝐓 ❞⋰🏁⋰
𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺
status - open au
03/15
𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺
⁺#renjun ; @friedtothesky
⁺#ten ; @stp.c
⁺#jaehyun ; @imyourj97x
𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

#8 | เอสอีพีศูนย์. | 7 ส.ค. 65 10:04 น.
☼ 一 🅢🅔🅟 一 ☽

𝐎𝐏𝐄𝐍 𝐀𝐔𝐃𝐈𝐓𝐈𝐎𝐍
𝐃𝐞𝐭𝐚𝐢𝐥𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐑𝐮𝐥𝐞𝐬
·˚ ༘₊· ͟͟͞͞꒰➳ 𝚌𝚕𝚒𝚌𝚔 ˚₊·

☼ 𝐘𝐄𝐎𝐍𝐉𝐔𝐍‹ᴛxᴛ›↛ THISISKK ☽
☼ 𝐒𝐀𝐍𝐆𝐖𝐎𝐍‹ᴛʀᴀɪɴᴇᴇ ᴀ›↛ SLPX ☽
☼ 𝐌𝐀𝐑𝐊‹ɴᴄᴛ›↛ SJSJ0502 ☽
☼ 𝐂𝐇𝐀𝐍𝐘𝐄𝐎𝐋‹ᴇxᴏ›↛ CHANX92 ☽
☼ 𝐉𝐔𝐍𝐆𝐊𝐎𝐎𝐊‹ʙᴛꜱ›↛ LCDTZ ☽
☼ 𝐒𝐄𝐇𝐔𝐍‹ᴇxᴏ›↛ KJGBOSB95 ☽
☼ 𝐉𝐎𝐍𝐆𝐈𝐍‹ᴇxᴏ›↛ KJI88XX ☽
☼ 𝐒𝐄𝐎𝐍𝐆𝐖𝐔‹ꜱᴏʟᴏ›↛ MIDNIGHTBOYX ☽
☼ 𝐃𝐎𝐇𝐘𝐎𝐍‹ꜱᴏʟᴏ›↛ NYUMNYUM ☽
☼ 𝐓𝐀𝐄𝐇𝐘𝐔𝐍𝐆‹ʙᴛꜱ›↛ KAIKANNANINI ☽
☼ 𝐋𝐔𝐂𝐀𝐒‹ɴᴄᴛ›↛ LC99XX ☽
☼ 𝐒𝐄𝐎𝐍𝐇𝐎‹ꜱᴏʟᴏ›↛ 181SH ☽
☼ 𝐇𝐘𝐔𝐍𝐒𝐔𝐊‹ᴛʀᴇᴀꜱᴜʀᴇ›↛ JMLIE95 ☽
☼ 𝐒𝐔𝐍𝐆𝐖𝐎𝐎𝐍‹ꜱᴏʟᴏ›↛ CCLOUDD94 ☽
☼ 𝐋𝐈𝐒𝐀‹ʙʟᴀᴄᴋᴘɪɴᴋ›↛ A_A0 ☽
☼ 𝐉𝐉‹ᴛʀᴀɪɴᴇᴇ ᴀ›↛ JAR4NS ☽
☼ 𝐖𝐈𝐍𝐖𝐈𝐍‹ᴡᴀʏᴠ›↛ THEBAEX ☽

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

แสดงความคิดเห็น

จะต้องเป็นสมาชิกจึงจะแสดงความคิดเห็นได้
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครสมาชิกใหม่
หรือจะลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google หรือ Facebook ก็ได้
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Facebook
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google