🏍︹⁽𝒔𝒌𝒓𝒓𝒕 ❍𝑭𝑭𝑰𝑪𝑰𝑨𝑳⁾︹🏁

4 ส.ค. 65 20:20 น. / ดู 915 ครั้ง / 12 ความเห็น / 23 ชอบจัง / แชร์
⋱🏍⋱❝ 𝐒𝐊𝐑𝐑𝐓 𝐒𝐊𝐑𝐑𝐓 ❞⋰🏁⋰
𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺
status - open au
more details - cm.1
𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺
⸋ ╸̱⋱ ₍ 𝖓𝐜𝐭 ₎ 𝐫𝐞𝐧𝐣𝐮𝐧⸂@⸃friedtothesky ⋰╺̱ ⸋
𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺
⠀⠀
⸋ ╸̱⋱ ₍ 𝖜𝖆𝖞𝖛 ₎ 𝐭𝐞𝐧⸂@⸃stp.c ⋰╺̱ ⸋ 🏁 ⸋ ╸̱⋱ ₍ 𝖓𝐜𝐭 ₎ 𝐣𝐚𝐞𝐡𝐲𝐮𝐧⸂@⸃janyoury ⋰╺̱ ⸋
𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺
⠀⠀
⸋ ╸̱⋱ ₍ 𝖓𝐜𝐭 ₎ 𝐬𝐡𝐨𝐭𝐚𝐫𝐨⸂@⸃morningvibes ⋰╺̱ ⸋ 🏁 ⸋ ╸̱⋱ ₍ 𝖓𝐜𝐭 ₎ 𝐦𝐚𝐫𝐤⸂@⸃youthinkx ⋰╺̱ ⸋
𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺
⠀⠀
⸋ ╸̱⋱ ₍ 𝖆𝖈𝖙𝖔𝖗 ₎ 𝐝𝐞𝐰⸂@⸃zjkondumaw ⋰╺̱ ⸋ 🏁 ⸋ ╸̱⋱ ₍ 𝖓𝐜𝐭 ₎ 𝐣𝐚𝐞𝐦𝐢𝐧⸂@⸃astroboii_x ⋰╺̱ ⸋
𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺
⠀⠀
⸋ ╸̱⋱ ₍ 𝖓𝐜𝐭 ₎ 𝐣𝐚𝐞𝐡𝐲𝐮𝐧⸂@⸃jjhx97 ⋰╺̱ ⸋ 🏁 ⸋ ╸̱⋱ ₍ 𝖓𝐜𝐭 ₎ 𝐣𝐨𝐡𝐧𝐧𝐲⸂@⸃havynight ⋰╺̱ ⸋
𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺
⠀⠀
⸋ ╸̱⋱ ₍ 𝖓𝐜𝐭 ₎ 𝐣𝐞𝐧𝐨⸂@⸃jnfct ⋰╺̱ ⸋ 🏁 ⸋ ╸̱⋱ ₍ 𝖓𝐜𝐭 ₎ 𝐲𝐮𝐭𝐚⸂@⸃realllllichx_ ⋰╺̱ ⸋
𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺
⠀⠀
⸋ ╸̱⋱ ₍ 𝖎𝖛𝖊 ₎ 𝐰𝐨𝐧𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠⸂@⸃originaldewax04 ⋰╺̱ ⸋ 🏁 ⸋ ╸̱⋱ ₍ 𝖜𝖍𝖔 ₎ 𝐢𝐬⸂@⸃next ⋰╺̱ ⸋
แก้ไขล่าสุด 10 ส.ค. 65 20:51 | เลขไอพี : ไม่แสดง | ตั้งกระทู้โดย Windows 10

อ่านต่อ คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้ (ความคิดเห็นกระทู้ อยู่ด้านล่าง)

ความคิดเห็น

#1 | 36#?/8 | 4 ส.ค. 65 20:20 น.

skrrt skrrt - slang used a lot in rap to move away/get away from somebody.
fyi ; b4422894
status ; o p e n
members ; 12/15
𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺
auditions
𝟭. เช็คเมจและอ่านกฎการอยู่ร่วมกันของเมมเบอร์คลับ skrrt กันก่อนนะครับ
𝟮. เตรียมตัวให้พร้อม ระหว่างออดิชั่นไม่ควรหายเกิน 3 นาที มันจะหมดมู้ด
𝟯. เน้นออจิต แต่อาจมีคำถามเกี่ยวกับศิลปินบ้างเล็กน้อย
𝟰. skrrt รับเฉพาะเมจดาราและศิลปิน ชาวไทย,จีน,เกาหลี,ญี่ปุ่นเท่านั้น
𝟱. ขอคนจริงจังไม่เล่นแต่พร้อมปล่อยใจสนุกๆ ถ้าพร้อมแล้ว
จิ้ม
𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺
rules
𝟭. อายุเรียลไม่ต่ำกว่า 18 ปี
𝟮. ให้เกียรติศิลปินที่เล่น และเคารพกันตามอายุเมจ
𝟯. เด็กใหม่ต้องแอดและทักเมมเบอร์ทุกคน
𝟰. ไม่รับเมจซ้ำ (มีสเปเฉพาะแจฮยอน)
𝟱. เล่นซ้อนคลับ/มีมัลติโปรไฟล์ จับได้ปลดทุกกรณี
𝟲. ห้ามสร้างปัญหาภายในคลับ เป็นมิตรกันไว้เถอะเราคนคลับเดียวกัน
𝟳. ห้ามเปิดเผยเรียลในรวม รักษา privacy ตนเองกันนะครับ
𝟴. มีกิจน้อย แต่มีกิจนะ อยากให้เมมเบอร์มาร่วมสนุกและสานสัมพันธ์กัน
𝟵. ทด ลา เปลี่ยนเมจ เปลี่ยนแอค ลาออก ต้องแจ้งทุกกรณี
𝟭𝟬. รายงานตัวทุกสองเดือน จะแจ้งวันรายงานตัวล่วงหน้าเสมอ ขาดรายงานตัวโดยไม่แจ้ง ปลด

ที่สำคัญรบกวนเช็คห้องข่าวอย่างสม่ำเสมอ
คลับเรามีกฎไว้เป็นบรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกัน ไม่ได้บังคับจนเกินไป หากคิดว่าปฏิบัติตามได้ก็มาอยู่ด้วยกันนะ
𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺
members
⁺#renjun ; @friedtothesky
⁺#ten ; @stp.c
⁺#jaehyun ; @janyoury
⁺#shotaro ; @morningvibes
⁺#marklee ; @youthinkx
⁺#dew ; @zjkondumaw
⁺#jaemin ; @astroboii_x
⁺#jaehyun ; @jjhx97
⁺#johnny ; @havynight
⁺#jeno ; @jnfct
⁺#yuta ; @realllllichx_
⁺#wonyoung ; @originaldewax04

แก้ไขล่าสุด 10 ส.ค. 65 20:52 | ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

#2 | YUMMYYAM_ | 4 ส.ค. 65 20:54 น.

ทักครับ เบบี้วอทซับ แว่บมาดัน ให้ซอ.โซ่ครับ

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Android

#3 | _pmsw167 | 4 ส.ค. 65 20:56 น.

ขอให้มีความสุข ความเจริญนะครับ มาดันให้โซ่

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Android

#4 | MfIA | 4 ส.ค. 65 21:12 น.

มาดันให้พี่เจค่ะ 🤍

ไอพี: ไม่แสดง | โดย iPhone

#5 | *&BL4CKEND | 5 ส.ค. 65 14:34 น.

มาดันคลับครับ

แก้ไขล่าสุด 5 ส.ค. 65 14:35 | ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

#6 | Flow | 5 ส.ค. 65 18:44 น.

มาดันให้คลับค้าบ

ไอพี: ไม่แสดง | โดย iPhone

#7 | ;฿igboy, | 5 ส.ค. 65 19:53 น.

ดันให้น้องเร้กค้าบ

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

#8 | กิมิกิมิอู้เย้! | 6 ส.ค. 65 02:58 น.

มาดันให้ทากะครับ

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Android

#9 | Qeamm | 6 ส.ค. 65 22:25 น.

มาดันให้ม๊าวคร๊าบ

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

#10 | nerd#urt | 8 ส.ค. 65 20:46 น.

ดันให้พี่โชน้องโชครับ

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

#11 | .choivamp | 9 ส.ค. 65 20:29 น.

ดันครับ

ไอพี: ไม่แสดง | โดย iPhone

#12 | 36#?/8 | 10 ส.ค. 65 20:47 น.

ขอบคุณทุกคนค้าบ 

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

แสดงความคิดเห็น

จะต้องเป็นสมาชิกจึงจะแสดงความคิดเห็นได้
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครสมาชิกใหม่
หรือจะลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google หรือ Facebook ก็ได้
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Facebook
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google