Online now

5 ส.ค. 65 20:29 น. / ดู 111 ครั้ง / 8 ความเห็น / 0 ชอบจัง / แชร์

  ᑕOOᑭᗴᖇ (𝟬𝟳/𝟭𝟬)

꒰𝙎𝙐𝙉𝙂𝙃𝙊𝙊𝙉꒱ 𝙀𝙉𝙃𝙔𝙋𝙀𝙉 @ IALWAYSINTHISDARK ˚ ༘♡
꒰𝙅𝘼𝙆𝙀꒱ 𝙀𝙉𝙃𝙔𝙋𝙀𝙉 @ AUSTRALIABOYX ˚ ༘♡
꒰𝙏𝘼𝙀𝙔𝙊𝙉𝙂꒱ 𝙉𝘾𝙏 @ DAISYNICX ˚ ༘♡
꒰𝙒𝙊𝙉𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂꒱ 𝙄𝙑𝙀 @ PHRAPHIRUNX ˚ ༘♡
꒰𝙅𝙊𝙃𝙉𝙉𝙔꒱ 𝙉𝘾𝙏 @ BGQN ˚ ༘♡
꒰𝙅𝘼𝙀𝙃𝙔𝙐𝙉꒱ 𝙉𝘾𝙏 @ GXSYTFIF  ˚ ༘♡
꒰𝙅𝘼𝙀𝙈𝙄𝙉꒱ 𝙉𝘾𝙏 @ KODCUTE  ˚ ༘♡ NEW
เลขไอพี : ไม่แสดง | ตั้งกระทู้โดย iPhone

อ่านต่อ คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้ (ความคิดเห็นกระทู้ อยู่ด้านล่าง)

ความคิดเห็น

#1 | dr.strange | 5 ส.ค. 65 20:39 น.MEMBERO2/XX

𐩘  ☁️ ˏˋ  ͛ ํDOYOUNG × DEPTH⸝ ̼ ˓  mukata199  ˒
𐩘  ☁️ ˏˋ  ͛ ํJENO × DEPTH⸝ ̼ ˓  milemelody  ˒

แก้ไขล่าสุด 5 ส.ค. 65 20:40 | ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

#2 | __ | 5 ส.ค. 65 20:40 น.


▬ .゚-  𝗙𝗜𝗥𝗘𝗪𝗢𝗥𝗞 𝗟𝗜𝗡𝗘  - .゚▬
𝙊𝙋𝙀𝙉 𝘼𝙐𝘿𝙄𝙏𝙄𝙊𝙉

𝗠𝗘𝗠𝗕𝗘𝗥 
⸝  𝙅𝘼𝙀𝙈𝙄𝙉 (𝘔𝘖𝘖𝘕𝘚𝘛𝘖𝘕𝘌) @ KRYPTONITE.
⸝  𝙏𝘼𝙀𝙔𝙊𝙉𝙂 (𝘛𝘜𝘙𝘕𝘜𝘗) @ ASKW_
⸝  𝙅𝘼𝙀𝙃𝙔𝙐𝙉 (𝘗𝘜𝘓𝘚𝘌) @ JAYTHOUSANDX
⸝  𝙅𝙐𝙉𝙂𝙆𝙊𝙊𝙆 (𝘔𝘖𝘖𝘕𝘚𝘛𝘖𝘕𝘌) @ PSYCHXBOI
⸝  𝙃𝘼𝙀𝘾𝙃𝘼𝙉 (𝘍𝘖𝘚𝘚) @ FXHC66
⸝  𝙈𝘼𝙍𝙆 (𝘗𝘈𝘙𝘋) @ NIGHTBLXE
⸝  𝙏𝙀𝙉 (𝘔𝘌𝘊𝘏𝘈𝘕𝘐𝘊) @ NOTTHEONLYONE
⸝  𝙏𝙀𝙉 (𝘛𝘌𝘕𝘒𝘈𝘐) @ ISABELL

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

#3 | 36#?/8 | 5 ส.ค. 65 21:54 น.

⋱🏍⋱❝ 𝐒𝐊𝐑𝐑𝐓 𝐒𝐊𝐑𝐑𝐓 ❞⋰🏁⋰
𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺
status - open au
05/15
𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺
⁺#renjun ; @friedtothesky
⁺#ten ; @stp.c
⁺#jaehyun ; @imyourj97x
⁺#shotaro ; @morningvibes
⁺#marklee ; @youthinkx
𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

#4 | `-tobytobio. | 5 ส.ค. 65 22:53 น.🦌ㅡ BLANC SINCE2016, 🚧

blancx01 - yutanct
blancx07 - doyoungnct
blancx16 - ningningaespa
blancx23 - winwinwayv
blancx34 - giriboysoloist
blancx46 - hyungwonmonsta x
blancx78 - jaehyunnct
blancx90 - jungwonenhypen

ไอพี: ไม่แสดง | โดย iPhone

#5 | NUGUGII | 5 ส.ค. 65 23:34 น.


#𝐒𝐈𝐍𝐆𝐋𝐈𝐍𝐄🎤 (16/16)  

"PLENG LÔOK TÛNG" 🌺 (LISTEN HERE) 

wonyoung ̷̷̷ ̷̷̷khuebab̶ ꙳ (🌼jwy04)
haechan ̷̷̷ ̷̷̷point̶ ꙳ (🌼tantummenx)
lucas ̷̷̷ ̷̷̷yuzu̶ ꙳ (🌼woodzsupp)
wendy ̷̷̷ ̷̷̷first̶ ꙳ (🌼chousxpuff_)
jaehyun ̷̷̷ ̷̷̷fake̶ ꙳ (🌼atlandisinmymind)
yibo ̷̷̷ ̷̷̷first̶ ꙳ (🌼ycpxnp)
bangchan ̷̷̷ ̷̷̷fierce̶ ꙳ (🌼mequghx)
jungkook ̷̷̷ ̷̷̷chūn̶ ꙳ (🌼zyxx9x)
hendery ̷̷̷ ̷̷̷yabai̶ ꙳ (🌼rafpunzel)
sunoo ̷̷̷ ̷̷̷depth̶ ꙳ (🌼alishax)
bona ̷̷̷ ̷̷̷tenkai̶ ꙳ (🌼halfmoonely)
liuyu ̷̷̷ ̷̷̷care̶ ꙳ (🌼caxtuz)
haechan ̷̷̷ ̷̷̷bump̶ ꙳ (🌼defsun)
sunoo ̷̷̷ ̷̷̷loft̶ ꙳ (🌼japanis03)
marklee ̷̷̷ ̷̷̷kd̶ ꙳ (🌼xqmirohz)
sehun ̷̷̷ ̷̷̷chūn̶ ꙳ (🌼ohsehun2694)

ไอพี: ไม่แสดง | โดย iPhone

#6 | 100per | 6 ส.ค. 65 12:34 น.


  𓏻ˑᚐ♥ ᱸ₊𓎭ᚇ ❨KARINA @YUR0MIX ❩ 𓎭ᚇ ᱸ₊ ♥ˑᚐ𓏻

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Android

#7 | ;wowzamak | 6 ส.ค. 65 18:41 น.

.

▬▬ still alone @kakaotalk ▬▬
❛ join with (haruto) ❜

haruto (treasure) btsskytrain
wonyoung (ive) yesimyours
marklee (nct) 00coolkidz
taeil (nct) yesimtaeil
ten (nct) hiwmhukrobs
johnny (nct) gfvxs_z
ningning (aespa) lunarsmoon
felix (straykids) nothingbabe
karina (aespa) pinklepinkie
taeyong (nct) kitkat95
q (the boyz) jcmq_
sunoo (enhypen) everynewday
jaehyun (nct) cutexme
jeno (nct) jnotfound

ไอพี: ไม่แสดง | โดย iPhone

#8 | เอสอีพีศูนย์. | 7 ส.ค. 65 10:03 น.
☼ 一 🅢🅔🅟 一 ☽

𝐎𝐏𝐄𝐍 𝐀𝐔𝐃𝐈𝐓𝐈𝐎𝐍
𝐃𝐞𝐭𝐚𝐢𝐥𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐑𝐮𝐥𝐞𝐬
·˚ ༘₊· ͟͟͞͞꒰➳ 𝚌𝚕𝚒𝚌𝚔 ˚₊·

☼ 𝐘𝐄𝐎𝐍𝐉𝐔𝐍‹ᴛxᴛ›↛ THISISKK ☽
☼ 𝐒𝐀𝐍𝐆𝐖𝐎𝐍‹ᴛʀᴀɪɴᴇᴇ ᴀ›↛ SLPX ☽
☼ 𝐌𝐀𝐑𝐊‹ɴᴄᴛ›↛ SJSJ0502 ☽
☼ 𝐂𝐇𝐀𝐍𝐘𝐄𝐎𝐋‹ᴇxᴏ›↛ CHANX92 ☽
☼ 𝐉𝐔𝐍𝐆𝐊𝐎𝐎𝐊‹ʙᴛꜱ›↛ LCDTZ ☽
☼ 𝐒𝐄𝐇𝐔𝐍‹ᴇxᴏ›↛ KJGBOSB95 ☽
☼ 𝐉𝐎𝐍𝐆𝐈𝐍‹ᴇxᴏ›↛ KJI88XX ☽
☼ 𝐒𝐄𝐎𝐍𝐆𝐖𝐔‹ꜱᴏʟᴏ›↛ MIDNIGHTBOYX ☽
☼ 𝐃𝐎𝐇𝐘𝐎𝐍‹ꜱᴏʟᴏ›↛ NYUMNYUM ☽
☼ 𝐓𝐀𝐄𝐇𝐘𝐔𝐍𝐆‹ʙᴛꜱ›↛ KAIKANNANINI ☽
☼ 𝐋𝐔𝐂𝐀𝐒‹ɴᴄᴛ›↛ LC99XX ☽
☼ 𝐒𝐄𝐎𝐍𝐇𝐎‹ꜱᴏʟᴏ›↛ 181SH ☽
☼ 𝐇𝐘𝐔𝐍𝐒𝐔𝐊‹ᴛʀᴇᴀꜱᴜʀᴇ›↛ JMLIE95 ☽
☼ 𝐒𝐔𝐍𝐆𝐖𝐎𝐎𝐍‹ꜱᴏʟᴏ›↛ CCLOUDD94 ☽
☼ 𝐋𝐈𝐒𝐀‹ʙʟᴀᴄᴋᴘɪɴᴋ›↛ A_A0 ☽
☼ 𝐉𝐉‹ᴛʀᴀɪɴᴇᴇ ᴀ›↛ JAR4NS ☽
☼ 𝐖𝐈𝐍𝐖𝐈𝐍‹ᴡᴀʏᴠ›↛ THEBAEX ☽

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

แสดงความคิดเห็น

จะต้องเป็นสมาชิกจึงจะแสดงความคิดเห็นได้
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครสมาชิกใหม่
หรือจะลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google หรือ Facebook ก็ได้
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Facebook
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google