₊˚ ˓ online now ˒ ₊˚

6 ส.ค. 65 14:36 น. / ดู 105 ครั้ง / 8 ความเห็น / 0 ชอบจัง / แชร์

₊˚. N̷재민 ㅡ @99theyoung!* 。
เลขไอพี : ไม่แสดง | ตั้งกระทู้โดย Android

อ่านต่อ คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้ (ความคิดเห็นกระทู้ อยู่ด้านล่าง)

ความคิดเห็น

#1 | ;wowzamak | 6 ส.ค. 65 18:39 น.

.

▬▬ still alone @kakaotalk ▬▬
❛ join with (haruto) ❜

haruto (treasure) btsskytrain
wonyoung (ive) yesimyours
marklee (nct) 00coolkidz
taeil (nct) yesimtaeil
ten (nct) hiwmhukrobs
johnny (nct) gfvxs_z
ningning (aespa) lunarsmoon
felix (straykids) nothingbabe
karina (aespa) pinklepinkie
taeyong (nct) kitkat95
q (the boyz) jcmq_
sunoo (enhypen) everynewday
jaehyun (nct) cutexme
jeno (nct) jnotfound

ไอพี: ไม่แสดง | โดย iPhone

#2 | Zohighh.club | 6 ส.ค. 65 19:09 น.

. . . . . ╰──╮𝐙𝐎 𝐇𝐈𝐆𝐇 𝐒𝐄𝐂𝐑𝐄𝐓 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐈𝐂𝐄╭──╯ . . . . .


ไอพี: ไม่แสดง | โดย Android

#3 | Harutx | 6 ส.ค. 65 20:18 น.

HARUTO - @harutx

JAEHYUN - @97boyz

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

#4 | wetteur | 6 ส.ค. 65 21:52 น.


ᱸ    𓈒    ᱸ    𓈒  ᱸ    𓈒    ᱸ    𓈒    ᱸ    𓈒  ᱸ    𓈒    ᱸ  𓈒  ᱸ    𓈒    ᱸ

⁺𓏭 jaemin          ;    @ tothemoonx
⁺𓏭 jaehyun  ;    @ bettebluer
⁺𓏭 yuta  ;    @ cigaretted
⁺𓏭 johnny  ;    @ yourjohn

ᱸ    𓈒    ᱸ    𓈒  ᱸ    𓈒    ᱸ    𓈒    ᱸ    𓈒  ᱸ    𓈒    ᱸ  𓈒  ᱸ    𓈒    ᱸ

ไอพี: ไม่แสดง | โดย MacOS

#5 | 36#?/8 | 6 ส.ค. 65 22:21 น.

⋱🏍⋱❝ 𝐒𝐊𝐑𝐑𝐓 𝐒𝐊𝐑𝐑𝐓 ❞⋰🏁⋰
𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺
status - open au
07/15
𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺
⁺#renjun ; @friedtothesky
⁺#ten ; @stp.c
⁺#jaehyun ; @imyourj97x
⁺#shotaro ; @morningvibes
⁺#marklee ; @youthinkx
⁺#dew ; @zjkondumaw
⁺#jaemin ; @astroboii_x
𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺  𓏺

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

#6 | เอสอีพีศูนย์. | 7 ส.ค. 65 10:03 น.
☼ 一 🅢🅔🅟 一 ☽

𝐎𝐏𝐄𝐍 𝐀𝐔𝐃𝐈𝐓𝐈𝐎𝐍
𝐃𝐞𝐭𝐚𝐢𝐥𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐑𝐮𝐥𝐞𝐬
·˚ ༘₊· ͟͟͞͞꒰➳ 𝚌𝚕𝚒𝚌𝚔 ˚₊·

☼ 𝐘𝐄𝐎𝐍𝐉𝐔𝐍‹ᴛxᴛ›↛ THISISKK ☽
☼ 𝐒𝐀𝐍𝐆𝐖𝐎𝐍‹ᴛʀᴀɪɴᴇᴇ ᴀ›↛ SLPX ☽
☼ 𝐌𝐀𝐑𝐊‹ɴᴄᴛ›↛ SJSJ0502 ☽
☼ 𝐂𝐇𝐀𝐍𝐘𝐄𝐎𝐋‹ᴇxᴏ›↛ CHANX92 ☽
☼ 𝐉𝐔𝐍𝐆𝐊𝐎𝐎𝐊‹ʙᴛꜱ›↛ LCDTZ ☽
☼ 𝐒𝐄𝐇𝐔𝐍‹ᴇxᴏ›↛ KJGBOSB95 ☽
☼ 𝐉𝐎𝐍𝐆𝐈𝐍‹ᴇxᴏ›↛ KJI88XX ☽
☼ 𝐒𝐄𝐎𝐍𝐆𝐖𝐔‹ꜱᴏʟᴏ›↛ MIDNIGHTBOYX ☽
☼ 𝐃𝐎𝐇𝐘𝐎𝐍‹ꜱᴏʟᴏ›↛ NYUMNYUM ☽
☼ 𝐓𝐀𝐄𝐇𝐘𝐔𝐍𝐆‹ʙᴛꜱ›↛ KAIKANNANINI ☽
☼ 𝐋𝐔𝐂𝐀𝐒‹ɴᴄᴛ›↛ LC99XX ☽
☼ 𝐒𝐄𝐎𝐍𝐇𝐎‹ꜱᴏʟᴏ›↛ 181SH ☽
☼ 𝐇𝐘𝐔𝐍𝐒𝐔𝐊‹ᴛʀᴇᴀꜱᴜʀᴇ›↛ JMLIE95 ☽
☼ 𝐒𝐔𝐍𝐆𝐖𝐎𝐎𝐍‹ꜱᴏʟᴏ›↛ CCLOUDD94 ☽
☼ 𝐋𝐈𝐒𝐀‹ʙʟᴀᴄᴋᴘɪɴᴋ›↛ A_A0 ☽
☼ 𝐉𝐉‹ᴛʀᴀɪɴᴇᴇ ᴀ›↛ JAR4NS ☽
☼ 𝐖𝐈𝐍𝐖𝐈𝐍‹ᴡᴀʏᴠ›↛ THEBAEX ☽

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

#7 | JXN4G0. | 7 ส.ค. 65 12:26 น.


꒰১ 𓈒 🥀 # # ❨ ❤︎ ❩ 𓈒 ໒꒱

𝓳aemin 𝓃agoya
I'll be your good boy

❨ @̶͢ JXN4G0 ❩

ไอพี: ไม่แสดง | โดย MacOS

#8 | #1%. | 7 ส.ค. 65 15:52 น.

🐈 𝙤𝙥𝙚𝙣 𝙖𝙪𝙙𝙞𝙩𝙞𝙤𝙣 🐈
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝗔𝗗𝗠𝗘𝗢𝗪 - @xxtoxicx
𝗦𝗨𝗚𝗔 (𝗕𝗧𝗦) - @ag8std
𝗗𝗢𝗬𝗢𝗨𝗡𝗚 (𝗡𝗖𝗧 𝟭𝟮𝟳) - @69.p
𝗝𝗔𝗘𝗠𝗜𝗡 (𝗡𝗖𝗧 𝗗𝗥𝗘𝗔𝗠) - @jmnct
𝗛𝗘𝗡𝗗𝗘𝗥𝗬 (𝗪𝗔𝗬𝗩) - @rafpunzel
𝗠𝗜𝗡𝗚𝗬𝗨 (𝗦𝗘𝗩𝗘𝗡𝗧𝗘𝗘𝗡) - @kmgx
𝗦𝗘𝗢𝗟𝗔 (𝗪𝗝𝗦𝗡) - @babyyooyublue32

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

แสดงความคิดเห็น

จะต้องเป็นสมาชิกจึงจะแสดงความคิดเห็นได้
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครสมาชิกใหม่
หรือจะลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google หรือ Facebook ก็ได้
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Facebook
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google