ตํารวจพิสูจน์หลักฐานหญิง เตรียมตัวสอบให้ผ่าน ต้องอ่าน!

31 ส.ค. 65 21:38 น. / ดู 388 ครั้ง / 1 ความเห็น / 0 ชอบจัง / แชร์
การสอบตํารวจโดยส่วนใหญ่จะรับผู้ชายค่อนข้างมาก สำหรับผู้หญิงจะเปิดรับสมัครในบางหน่วยงาน อย่างเช่น ตํารวจพิสูจน์หลักฐานหญิงหากคุณผู้หญิงมีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นตํารวจพิสูจน์หลักฐาน แล้ววันนี้คุณเริ่มเตรียมความพร้อมในการสอบครั้งต่อไปแล้วหรือยัง
เพราะการสอบตํารวจพิสูจน์หลักฐานหญิง ต้องใช้ทั้งด้านความรู้และความสามารถของร่างกาย บทความนี้จึงอยากจะมาช่วยให้คุณสอบติดสมดังใจฝัน คุณต้องมีความพร้อมอะไรกันบ้างนั้น เราจะมาแนะนำแนว
ทางการเตรียมตัวสอบตํารวจสายพิสูจน์หลักฐานหญิงให้ผ่านตำรวจหญิงพิสูจน์หลักฐาน คืออะไร
เราเชื่อว่าหลายคนอาจยังไม่รู้ว่าตํารวจหญิงสายพิสูจน์หลักฐานทำหน้าที่อะไรบ้าง หรือทำงานเกี่ยวกับด้านนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งหลายคนอาจจะเข้าใจผิดเพราะตำรวจหญิงพิสูจน์หลักฐาน คือ นายสิบตำรวจหญิงทำงานสายอำนวยการ แต่ขึ้นสังกัดหน่วยงานของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

นอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังมีสถานที่ทำงานทั้งกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ถ้าคุณสอบติดคุณก็สามารถเลือกลงใกล้บ้านของคุณได้ จึงเป็นสายงานที่ใครๆ ก็อยากสอบติดให้ได้ เพราะสามารถทำงานใกล้ภูมิลำเนาได้ อีกทั้งคุณจะได้รับสวัสดิการและการเงินเดือนที่เหมาะสมด้วย

อยากเป็นตำรวจพิสูจน์หลักฐานต้องมีวุฒิอะไร
อยากเป็นตำรวจพิสูจน์หลักฐาน เพียงแค่ผู้สมัครมีวุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่าก็สามารถสมัครสอบ ตํารวจพิสูจน์หลักฐานหญิงได้แล้ว นอกจากนี้ยังไม่จำกัดสายการเรียน และไม่จำกัดเกรดอีกด้วยคุณสมบัติที่ต้องมีเพื่อสอบเป็นตำรวจพิสูจน์หลักฐานหญิง
การสอบตํารวจหญิงพิสูจน์หลักฐานผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.ผู้สมัครต้องมีอายุ 18-35 ปี

2.สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.

3.ผู้สมัครต้องมีน้ำหนัก แต่ BMI ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วนอันเป็นโรคต้องห้ามในการเป็นตำรวจ

4.ไม่จำกัดเรื่องสายตา ใส่แว่นเข้าทดสอบได้ แต่ต้องตาไม่บอดสี

สอบเป็นตำรวจหญิงสายพิสูจน์หลักฐานมีสอบกี่รอบบ้าง
การสอบเป็นตำรวจหญิงสายพิสูจน์หลักฐานมีการสอบคัดเลือก 3 รอบ ดังนี้

สอบรอบวิชาการ
การสอบตํารวจพิสูจน์หลักฐานหญิงในรอบวิชาการจะมีทั้งหมด 4 วิชา ดังนี้

ความสามารถทั่วไป
ข้อสอบความสามารถทั่วไปจะทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ประกอบด้วยการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ อุปมาอุปไมย เลขอนุกรม และมิติสัมพันธ์

นอกจากนี้ยังมีการทดสอบความสามารถในการคิดเชิงจำนวน ได้แก่ การคำนวนขั้นพื้นฐาน เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ สมการและอสมการ การเทียบบัญญัติไตรยางค์ เซต ตรรกศาสตร์ และสถิติพื้นฐาน ได้แก่ตาราง กราฟ การแจกแจงความถี่ การหาค่ากลาง และการวัด การกระจาย เป็นต้น

ภาษาไทย
ข้อสอบภาษาไทยจะทดสอบความสามารถการใช้ภาษาและความเข้าใจภาษา ได้แก่ ทักษะการใช้ภาษาด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ถ้อยคำ คำเป็นคำตาย คำราชาศัพท์

สำนวนไทย การใช้คำให้ตรงกับความหมาย การเลือกใช้คำในงานเขียนรูปแบบต่างๆ การจับใจความ วิเคราะห์ความ ตีความ สรุปใจความสำคัญจากบทความ

ภาษาอังกฤษ
ข้อสอบภาษาอังกฤษจะทดสอบความรู้ ดังต่อไปนี้ คำศัพท์ (Vocabulary) การสนทนา (Conversation)หลักไวยากรณ์ (Grammar) และการอ่านจับใจความ (Reading for Comprehension)

สังคม วัฒนธรรม จริยธรรมและอาเซียน
ข้อสอบสังคม วัฒนธรรม จริยธรรมและอาเซียน จะทดสอบความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน หลักธรรมาภิบาล และหลักศีลธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในสังคมและการปฏิบัติงาน

คอมพิวเตอร์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ข้อสอบคอมพิวเตอร์จะทดสอบความรู้ดังต่อไปนี้ ประวัติความเป็นมาคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย การใช้งานของปุ่มคีย์ลัด การใช้งานSocial Media เป็นต้น

โดยการสอบทั้ง 5 วิชานี้ จะมีเวลาให้ผู้สมัครทำข้อสอบเพียง 3 ชั่วโมง ผู้สมัครจะต้องทำข้อสอบผ่าน 60% จึงจะถือว่า ผ่านเกณฑ์ของตํารวจพิสูจน์หลักฐานหญิงสอบรอบร่างกายและจิตวิทยา
เมื่อคุณสอบผ่านรอบวิชาการของตํารวจพิสูจน์หลักฐานหญิงแล้ว คุณจะต้องไปรายงานตัวพร้อมยืนหลักฐานเอกสารตามที่กำหนด จากนั้นแพทย์โรงพยาบาลตำรวจจะทำการตรวจสอบร่างกายและจิตวิทยาตามเกณฑ์ที่กำหนด

สอบรอบสัมภาษณ์
หลังจากที่คุณผ่านรอบวิชาการและรอบสัมภาษณ์ คุณจะเหลือการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้ประเมินว่า ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน จะทำการสัมภาษณ์คุณเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน รวมถึงดูพฤติกรรม กิริยาท่าทาง ทัศนคติ อุปนิสัย อารมณ์ของคุณด้วย

การสอบตํารวจพิสูจน์หลักฐานในแต่ละปีจะรับเพียง 100 คนเท่านั้น แบ่งเป็นผู้บุคคลภายนอกเพศชายจำนวน 80 อัตรา (พฐ.21) และบุคคลภายนอกเพศหญิงจำนวน 20 อัตรา (พฐ.22) ถึงแม้ว่าอัตราในการเปิดรับจะไม่เยอะมาก แต่ถ้าคุณอ่านหนังสือทบทวนฝึกฝน หมั่นทำข้อสอบอยู่เสมอ

ความฝันของคุณก็สามารถสำเร็จได้แน่นอน ทาง GovEntPolice เป็นกำลังใจให้ใครที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นตํารวจพิสูจน์หลักฐานหญิง ถ้าเกิดอยากติวเสริมความมั่นใจ เติมความรู้ให้แน่นก่อนสอบ เราก็มีบริการสำหรับเตรียมความพร้อมคุณสมบัติทุกรอบ
แก้ไขล่าสุด 31 ส.ค. 65 21:39 | เลขไอพี : ไม่แสดง | ตั้งกระทู้โดย Windows 10

อ่านต่อ คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้ (ความคิดเห็นกระทู้ อยู่ด้านล่าง)

ความคิดเห็น

#1 | Yvonne | 1 ก.ย. 65 15:58 น.

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

แสดงความคิดเห็น

จะต้องเป็นสมาชิกจึงจะแสดงความคิดเห็นได้
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครสมาชิกใหม่
หรือจะลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google หรือ Facebook ก็ได้
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Facebook
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google