1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Bette Midler

เนื้อเพลง Bang, You're Dead - Bette Midler

เนื้อเพลง Bang, You're Dead

"Oh god, oh god.
Dumping so early in the evening.
I really didn't mean that.
I really didn't mean that."

Above the ground, I'm lifted to the sky,
and down like a tumbling weed I found myself stranded high and dry.
A circus ride, oh, it only costs a dime,
but if you wanna see the fireworks you might have to pay a lifetime.

'Cause love is a carnival
with lots of laughs, wonderful rides and danger.
But it feels so good.
With rockets shootin' in your head,
'round and 'round and 'round you go.
Bang, you're dead, baby. Bang, you're dead, baby.

Like a boomerang keeps twisting, twisting in your heart.
You know the funny part of it is, you always end up where you start.
You're headed for big clouds. Got the silver lining.
But you're in for a big surprise.
There's a river of tears behind it.

'Cause love is a carnival
with lots of baubles, bangles and beads.
Beware, beware, beware.
It feels so good, feels so good.
With rockets shootin' in your head,
'round and 'round and 'round you go.
Bang, you're dead, baby. Bang, you're dead, baby.

Above the ground I'm lifted. Spininng, spinning, spinning out of control.
Higher, higher, higher, higher, higher!
Above the ground I'm lifted, yeah, to the sky.
And down like a tumbling weed I found myself stranded high and dry.
A circus ride, you know it, it only costs a dime,
but if you wanna see the fireworks you might have to pay.
Hey, yeah, yeah, to the sky, high. And down like a tumbling weed
I found myself stranded, stranded.
Bang, you're dead!

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Bang, You're Dead ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Bang, You're Dead หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Bang, You're Dead เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ