1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Bette Midler

เนื้อเพลง God Give Me Strength - Bette Midler

เนื้อเพลง God Give Me Strength

Now I have nothing, so God give me strength,
'cause I'm weak anyway,
and if I'm strong, I might still break.

And I don't have anything to share
that I won't throw away into the air.
That song is sung out.
This bell is rung out.

He was the light that I'd bless.
He took my last chance of happiness.
So God give me strength.
God give me strength.

I can't hold on to him.
God give me strength.
When the phone doesn't ring
and I'm lost in imagining
everything that kind of love is worth
as I tumble back down to the earth.

That song is sung out.
This bell is rung out.
He was the light that I'd bless.
He took my last chance of happiness.
So God give me strength.

God, if he'd grant me his indulgence and decline,
I might as well wipe him from my memory.
Fracture the spell as he becomes my enemy.
And maybe I was washed out
like a lip print on a shirt.
See, I'm only human, I want him to hurt.
I want him, I want him to hurt.

Since I lost the power to pretend
that there could ever be a happy ending.
That song is sung out.
This bell is rung out.

He was the light that I'd bless.
He took my last chance of happiness.
So God give me strength.
God give me strength.

Oooooooh. Oooooh.
Wipe him from my memory.
Oooh. I got to him wipe him from my memory.
Mmmm. Ooooooooh.

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง God Give Me Strength ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง God Give Me Strength หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง God Give Me Strength เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ