1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Bette Midler

เนื้อเพลง I Know You by Heart - Bette Midler

เนื้อเพลง I Know You by Heart

[B:] Everybody wants to find a love,
somebody, somebody who will always care.
But we get locked up in our own worlds,
with feelings and secrets we're afraid to share.

[D:] But all I have to do is see you smile,
or maybe, just maybe if I brush your hand;
something happens I cannot explain,
and somehow, oh somehow I can understand.

[D:] I, I think you're gonna find . . .
[B:] I'm gonna find you.
I'm gonna find you . . .

[B&D:] I know you by heart.
You're so much a part of me.
I know you by heart.
[D:] Can't you see?

[B&D:] It's no wonder I can love you
the way that I do.
I can finish any sentence you start.
Woah, I know you, I know you by heart.

[D:] I know every time you wanna call,
I pick up the phone before it can ring.
[B:] And when you need some lovin', I'll be there
beside you, anticipating everything.

[D:] Oh, it's like I always said . . .
[B:] You're the one I want.
And all I want is you.
[D:] . . . I'm inside your head.

[B&D:] I know you by heart.
[D:] You're so much a part of me.
[B&D:] I know you by heart.
[B:] Can't you see?

[B&D:] It's no wonder I can love you
the way that I do.
I can finish any sentence you start.
Hey, woah, I know you by heart.
[D:] I know you by heart.

[B&D:] So much a part of me.
It's no wonder I love you
the way that I do.
I can finish any sentence you start.
I know you, I know you by heart.

I know you by heart.
So much a part of me.
I know you by heart.
So much a part of me.

I know you by heart.
So much a part of me.
I know you by heart.
Yeah, I know you by heart.
You're so much a part of me.
So much a part of me.
I know you by heart.
You're so much a part of me . . .

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง I Know You by Heart ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง I Know You by Heart หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง I Know You by Heart เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ