1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Bette Midler

เนื้อเพลง Mr. Rockefeller - Bette Midler

เนื้อเพลง Mr. Rockefeller

"Hi, operator."
"May I help you?"
"Yeah, it's me again. Did you get him on the line yet? . . .
Oh, this is awful. I've been trying to get him all day. . . .
No, it's okay. I'll wait."

Mr. Rockefeller, how are you?
Mr. Rockefeller, having fun?
Mr. Rockefeller I could use a few
if you'd like to send a few down my way.

Mr. Rockefeller, I get my magazines,
I see you on the TV too, yeah.
Mr. Rockefeller, they tell me, they tell me all about it,
but they don't tell me how are you.

Sometimes I think I know you,
sometimes I think I don't.
Sometimes I think we'll make it,
sometimes I think we won't.

Waiting on the wire,
and I'm ragged to the bone.
Mr. Rockefeller won't you
please pick up the phone?

The reason I'm calling is to say
I'm not feeling so good.
I'm all broken down.

My family is nervous and my thoughts are blue.
But I wanna know, I gotta know,
I'm askin' everybody, how are you?

Please, won't you answer me?
Won't you take the time?
The next call's got to be collect,
'cause this is my last dime.
Waiting on the wire,
and I'm ragged to the bone.
Mr. Rockefeller, please pick up the phone.

Mr. Rockefeller, how are you?
Mr. Rockefeller, having fun?
Mr. Rockefeller, how are you?
Mr. Rockefeller, having fun?

Mr. Rockefeller, please, Mr. Rockefeller.
Mr. Rockefeller, whoooh.
Mr. Rockefeller, please, Mr. Rockefeller.
Mr. Rockefeller, oooh.
Mr. Rockefeller, please, Mr. Rockefeller.
Mr. Rockefeller, whoooh.
Mr. Rockefeller, please, Mr. Rockefeller.
Mr. Rockefeller, oooh.

Mr. Rockefeller, wouldn't it be nice?
Mr. Rockefeller . . .

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Mr. Rockefeller ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Mr. Rockefeller หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Mr. Rockefeller เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ