1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Bette Midler

เนื้อเพลง Red - Bette Midler

เนื้อเพลง Red

I read that it's all black and white.
Oooh, the spectrum made a shade I like!
Ooh, those crinsom rays of ruby bright.
Ah! The technicolor li-i-ight!

Red! Red! I want red!
There's no substitute for red!
Red! Paint it red!
Green ain't mean compared to red!

You don't know what it does to me.
Yeah, that crimson sin intensity!
I'm haunted by the mystery,
yeah, yeah, the mystery of red, red, red!

Red! Red knocks 'em dead!
Some like it hot-tah!
I like it red!

Red's my lover, got me covered!
Red's my number and he's a commer!
Red's my drummer. I hear his thunder!
Move over, brother!
Red is a mother!
He's a mother!

Red! Red knocks 'em dead!
Red, red, red, red!
Red! Red! I want red!
Move over, brother!
Move over, brother!

Go bop-bop, go bop-bop.
Go bop-bop, go bop! Ahhh!
Go bop-bop, go bop-bop.
Go bop-bop, go bop! Uhh! Ahhh!
Uhh! Ahhh! Uhh! Ahhh!
Uhh! Uhhh!

Whoa! Red! Red! I want red!
That's what I said! That's what I said!
Gimme red, red, 'cause I want red!
Some like it hot, I like it red!
Red! Red! I want red!
Gimme red! Gimme, gimme, gimme!
Gimme red, red! I want red!
Some like it hot, I like it red!

Red! Red! I want red!
Move over brother, move over brother!
Red! Red! Red! I want red!
Red!
Gimme red!
Gimme red!
Gimme red!
Gimme red, red, red!

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Red ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Red หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Red เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ