1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Bette Midler

เนื้อเพลง Strangers in The Night - Bette Midler

เนื้อเพลง Strangers in The Night

Ooooooh. Wooooh.
Strangers in the night, exchanging glances,
wondering in the night what were the chances
we would fall in love before the night was through.

Something in your eyes was so exciting,
and in your smile, ooh, inviting.
In my heart I knew I must have you.

Strangers in the night, lonely people.
Strangers in the night up to the moment
we said our first hello. Little did we know
love was just a glance away, embracing dance away.
It's just a glance away. It's just a chance away.

Dancin', dancin' in the night. Stranger,
c'mon, c'mon, treat a stranger right.
I'm dancin', dancin' in the night. Stranger,
I say what's on my mind.
Let us be lovers. Yeah, it's gonna be all right
for strangers in the . . .

Yeah, woo-hoo!
I'm dancin', dancin' in the night.
Hello stranger. C'mon, whoa.
Dancin', I'm dancin' in the night. Hello stranger.
Woo. I'm dancin' in the night. Hello stranger.
Oh-wo. Ohhhh.

Doo-be-doo-be-doo. Don't wanna be
Doo-be-doo-be-doo. Don't wanna be strangers.
No, Doo-be-doo-be-doo. Don't wanna be
Doo-be-doo-be-doo. Don't wanna be strangers.
Doo-be-doo-be-doo. Don't wanna be
Doo-be-doo-be-doo. Don't wanna be strangers.
No, no, nooo, don't wanna be strangers.
No. Strangers. Woo!

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Strangers in The Night ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Strangers in The Night หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Strangers in The Night เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ