เนื้อเพลง Big Shot - Billy Joel

ดู 5,260 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Billy Joel | เพิ่มเมื่อ 17 เมษายน 2545

เนื้อเพลง Big Shot

You went uptown riding in your limousine
In your fine Park Avenue clothes
You had the Dom Perignon in your hand
And the spoon up your nose
And when you wake up in the morning
With your head on fire
And your eyes too bloody to see
Go on and cry in your coffee
But don't come b*tchin' to me

Because you had to be a Big Shot, didn't you
You had to open up your mouth
You had to be a big shot, didn't you
All your friends were so knocked out
You had to have the last word, last night
You know what everything's about
You and to have a white hot spotlight
You had to be a big shot last night

They were all impressed with your Halston dress
And the people you knew at Elaine's
And the story of your latest success
Kept 'em so entertained
But now you jsut can't remember
All the things you said
And you're not sure you want to know
I'll give you one hint, honey
You sure did put on a show

Yes, yes, you had to be a big shot, didn't you
You had to prove it to the crowd
You had to be a big shot, didn't you
All your friends were so knocked out
You hand to the last word, last night
You're so much fun to be around
You had to have the front page, bold type
You had to be a big shot last night

Well, it's no big sin to stick your two cents in
If you know when to leave it alone
But you went over the line
You couldn't see it was time to go home
No, no, no, no, no, no, you had to be a big shot, didn't you
You had to open up your mouth
You had to be a big shot, didn't you
All your friends were so knocked out
You had to have the last word, last night
So much fun to be around
You had to have a white hot spotlight
You had to be a big shot last night

เนื้อเพลง Billy Joel ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Big Shot ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Big Shot หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Big Shot เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ