เนื้อเพลง Where Is The Love? - Black Eyed Peas

ดู 390,694 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Black Eyed Peas | ร่วมร้อง Justin Timberlake | เพิ่มเมื่อ 6 กรกฎาคม 2546

เนื้อเพลง Where Is The Love?

what's wrong with the world mama
people living like they ain't got no mamas
I think the whole world's addicted to the drama
only attracted to things that will bring you trauma
over seas,yeah,we tryin to stop terrorism
but we still got terrorist here livin in the USA
the big CIA, the bloods, and the crypts and the KKK
but if you only have love for you own race
then you only leave space to discriminite
and to discriminite only generates hate
and when you hate then you're bound to get irrate
madness is what you demonstrate
and thats exactly how this anger works and operates
man,you got to have love just to set it straight
take control of your mind and meditate
let your soul gravitate to the love y'all

people killing,people dying
children hurtin,hear them crying
can you practice what you preach
or would you turn the other cheek
father father father help us
send some guidence from above
these people got me,gotme questioning
Where Is The Love?
where is the love
where is the love
where is the love & love & love

it just ain't the same all the ways of change
new days are strange
if it warked the same
if love and peace is so strong
why the pieces of love don't belong
nations dropping bombs
chemical gases filling lungs of little ones
with ongoing suffering as the youth are young
so ask yourself is the lovin really gone
so I can ask myself really what is going wrong
in this world that we live in
people keep on giving in
maling wrong decisions only visions of the dividend
not respecting each other
denying the brother
a war going on,but the reasons undercover
the truth is kept secret
its swept under the rug
if you never know truth then you never know love
where's the love y'all....c'mon...I don't know
where's the truth y'all....c'mon...I don't know
where's the love y'all

people killing,people dying
children hurtin,hear them crying
can you practice what you preach
or would you turn the other cheek
father father father help us
send some guidence from above
these people got me,gotme questioning
where is the love
where is the love
where is the love
where is the love & love & love

I feel the weight of the world on my shoulder
as I'am gettin older y'all people gets colder
most of only care about money makin
selgishness got us following the wrong direction
wrong information always shown by the media
negative images is the main criteria
infecting the young minds faster than bacteria
kids want to act like what they see in the cinemas

what ever happened to the values of humanity
what ever happened to the fairness and equality
instead if spreading love
we spreading animosity
lack of understanding
leading us away from unity
that's the reason why sometimes I'am feelin under
that's the reason why sometimes I'am feelin down
Its no wonder why sometimes I'am feelin under
got to keep my fait alive till love is found
and ask yourself

where is the love
where is the love
where is the love
where is the love
people killing,people dying
children hurtin,hear them crying
can you practice what you preach
or would you turn the other cheek
father father father help us
send some guidence from above
these people got me,gotme questioning
where is the love

sing with me one word,one word
we only got oneword,one word
that's all we got one word,oneword
something's wrong with it
something's wrong with it
something's wrong with it
we only got oneword,one word
that's all we got one word,oneword

ทางเว็บไซต์ไม่สามารถแสดงเนื้อเพลงเพลงนี้บนหน้าเว็บได้ เนื่องจากได้รับแจ้งจากทาง บริษัท เอ็มพีซี มิวสิค จำกัด ว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

กรุณาคลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อเพลงนี้ในเว็บไซต์อื่น

เนื้อเพลง Black Eyed Peas ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Where Is The Love? ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Where Is The Love? หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Where Is The Love? เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ