เนื้อเพลง This Is The New Sh*t - Marilyn Manson

ดู 25,271 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Marilyn Manson | เพิ่มเมื่อ 10 กรกฎาคม 2546

เนื้อเพลง This Is The New Sh*t

Everything's been said before
There's nothing left to say anymore
When it's all the same
You can ask for it by name

Babble, Babble, B*tch, B*tch
Rebel, Rebel, Party, Party
Sex, sex, sex, don't forget the violence
Blah, blah, blah
Got your lovey-dovey sad and lonely
Stick your stupid slogan in
Everybody sing along
Babble, Babble, B*tch, B*tch
Rebel, Rebel, Party, Party
Sex, sex, sex, don't forget the violence
Blah, blah, blah
Got your lovey-dovey sad and lonely
Stick your stupid slogan in
Everybody sing along

Are you motherf*ckers ready for the new sh*t?
Stand up and admit it, tomorrow's never coming
This Is The New Sh*t
Stand up and admit it
Do we need it? NO!
Do we want it? YEAH!
This is the new sh*t
Stand up and admit it

Babble, Babble, B*tch, B*tch
Rebel, Rebel, Party, Party
Sex, sex, sex, don't forget the violence
Blah, blah, blah
Got your lovey-dovey sad and lonely
Stick your stupid slogan in
Everybody sing along
Everything's been said before
There's nothing left to say anymore
When it's all the same
You can ask for it by name

Are you motherf*ckers ready for the new sh*t?
Stand up and admit it, tomorrow's never coming
This is the new sh*t
Stand up and admit it
Do we need it? NO!
Do we want it? YEAH!
This is the new sh*t
Stand up and admit it

Now it's you-know-who
I've got the you-know-what
I stick it in the you-know-where
You know why, you don't care
Now it's you-know-who
I've got the you-know-what
I stick it in the you-know-where
You know why, you don't care
Now it's you-know-who
I've got the you-know-what
I stick it in the you-know-where
You know why, you don't care
Now it's you-know-who
I've got the you-know-what
I stick it in the you-know-where
You know why, you don't care

Babble, Babble, B*tch, B*tch
Rebel, Rebel, Party, Party
Sex, sex, sex, don't forget the violence
Blah, blah, blah
Got your lovey-dovey sad and lonely
Stick your stupid slogan in
Everybody sing along

Are you motherf*ckers ready for the new sh*t?
Stand up and admit it, tomorrow's never coming
This is the new sh*t
Stand up and admit it
Do we need it? NO!
Do we want it? YEAH!
This is the new sh*t
Stand up and admit it

Let us
We're entertaining you
Let us
We're entertaining you
Let us
We're entertaining you
Let us
We're entertaining you
Let us
We're entertaining you

เนื้อเพลง Marilyn Manson ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง This Is The New Shit ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง This Is The New Shit หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง This Is The New Shit เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ