เนื้อเพลง Big James - Lil Wayne

ดู 1,642 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Lil Wayne | เพิ่มเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2553

เนื้อเพลง Big James

Bam! B*tch N*gga lay face down and the dirt/ count the ants u jerk/ im the answer u jerk/ not like Allen nor Paul ear but u can still get hurt/ u got speak a little louder cause a N*gga got small ear/ either that or he ain't wanted around here mothaf*ck/ I know get hunted around here mothaf*ck/ and they call me Big James around here mothaf*ck/ got any problem call Maine im here/ up in the fest N*gga/ bumping vest N*gga/ gonna out like a western ride/ Is im wrestle naw/ but N*gga still haven't learn lesson from that 88' accident/ this rap sh*t was a accident/ I suppose to sell crack and sh*t/ but came out kinda talented/ and I balance/ im PH balance N*gga don't test me/ just might make u burst in to tear/ when switch from 1 to 3 gear/ pop my gat and the potato drop/ Yo / but u ain't really that hood though/ yo girl really a hoe doe/ and ya whole hood know/ and I brought the chain really gold never eva rose/ with the very big my logo/ and the hoodie is over me all I need is the 44 man/ if u f*ck with me it blow blow/ all man im Oh so serious/ man I need find so more b*tch/ and my flow Oh so various/ I know no boundary/ no homo's around me just gangster man/ what the possibility/ of me falling off this rap sh*t/ and tomorrow I'll be/ across the from ya crib/ like behind the tree/ on my way to ya doorstep/ like behind the key/ Man/ y'all N*gga better keep buy me/ or bring out that bad guy in me/ u don't want that/ man they say the squad is too hot/ dey say it still be hot during August and July/ I don't want to go no more/ …….. F*ck it we got that remix

If I put u on my hit list/ u gonna walk around with football equipment/ tha guns that we squeeze put bullets in ya chest/ cause we squeeze arm like blood pressure test/ I bet u want Big James to slump ya clump ass/ I'll push a clip between ya lip and mustache/ touch my cash and taste the floor/ my 8 make ya face hot like straighten combs/ I wanna make this known if I don't blow f*ck it/ I got ounces of haze that go for four hundred/ when the haze come in/ be on the block all night/ wit bags the size of monopoly dice/ if u caught snitchin then a cannon to ya rib/ I'll make u strip nake like d'anglo did/ I get more bread then u/ and get more head then u/ cause I do sh*t u scared to do/ Maine.….. Eazzzzzyyyy

Ima the wrong one to fool wit/ I got 2 clit clit/ the pump will have u nasty like pool split/ u a b*tch/ if u eva speak wrong/ I'll have ya hood N*gga sing Rest In Peace song/ keep playin and wake up in a truck/ I'll u p*ssy bleed/ like it's that time of the month period/ Im serious I hand out ounces/ I be running through abandon/ burn haze come back out and serve the block/ wit a bird in a Landry detergent box/ and some dirty clothes/ so it does seem like im toss packs/ it just seem like im goin' to the Laundromat/ it's a real shame/ especial/ when the Jake know your/ ya face/ ya birthday/ and ya real name/ like yo Kane/ and I still throw record lies/ and I flip pounds/ and I don't mean excise/ I make N*gga upset when I rhyme/ u want to battle/ lets put some bets on the line/ if u run number we can get down right naw/ man write down my two way number/ if u tryna hear 'bout Maine/ just dial 877954-/1893/ that what u n*gga page went u tryna find me/ ….. B*TCH

We go to sleep with the fussin'/ then wake up to the f*ckin'/ breakfast in bed/ don't forget my English muffin/

When I hit the block/ none of u n*gga be standin'/ I'll pull the burner out my draws/ you gonna piss in Ur panties/

N*gga want to fight/ I'll talk to hamburger/ who want beef/ who want beef/ when u look outside/ you will see cop being murda/

Had ta struggle for success/ hid grams in girls breast/ stick bricks ... under they dress/ Nathin' more/ Nathin' less/ Cause I hustle/ ta be tha best/ in tha game/ wear diamonds in my chain/ so everythan' anit tha same/ Boy thank I be playin'/ Ima treat like tha same/ drag across tha street/ shoot him in the brain/ put him in tha house/ and pretend/ everythan is tha same/ Ya boy lil maine/ but u can call me big james/ Cause Ima big/ in tha change/ but lil in the fam/ but everythan' gonna change/ when I get my pinky ring/ camera be on me/ like it was a super bowl ring/ But I still got super bowl change/ Cause I put that white stuff in a super bowl man/ it's tha best/ u can test/ pull it out tha left side of my vest/ cause I deal tha best/ so tha block neva rest/

Money in my hand/ body on my heart/ good thang we got a forgiving god/ got a lot of b*tch/ none got to my heart/ Neva fall in love/ that's a bad start/ so I keep my girls away/ that's a distance part/ love my money/ never distance part/ stay a distance away from the snitchin' part/ snitchin ass n*gga/ take away his lookin part/ Ya/ Ima all that and a bag of chips/ all day that what I do is bag some chips/ for what/ you know to shot up a b*tch/ shot up his b*tch/ if that b*tch n*gga start b*tchin'/ Ya/ no sympathy at all/ stay that way/ and n*gga u will never fall/ fall down to the endless ditch/ that the endless pit/ its time to end this sh*t/ B*tch……. My N*gga Tremaine S Jackson AKA Big James

เนื้อเพลง Lil Wayne ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Big James ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Big James หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Big James เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ