เนื้อเพลง Get 'Em - Lil Wayne

ดู 1,934 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Lil Wayne | เพิ่มเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2553

เนื้อเพลง Get 'Em

[Talking]
Yea, Haha Drama I'm Back
Dedication 2
I ain't Even Waitin On 'Em I'ma Get 'Em Now

Get 'Em

My block pumpin and I'm tryin to keep that hoe pumpin
If n*ggaz snitchin them I let them n*ggaz hold......
Get Get Get 'Em [x2]

My block pumpin and I'm tryin to keep that hoe pumpin
If n*ggaz snitchin them I let them n*ggaz hold sumthin
If a n*gga owe sumthin need a doctors note from 'em

Or his throat from 'em
These lil n*ggaz thinkin they fresh, get whipped out ya clothes youngin
I got it all but I'll beat you like you stole sumthin
My b*tch trippin, she say I treat her like my old woman
I tell the b*tch I'm probably better off with no woman
Yea, I get that brand new money
I'm the boss b*tch, I'm touchin every dollar thats comin
Stop playin, I kno wat I'm doin
Let me get 'em

I hope his kids not with 'em
Yall motherf*ckers kno me I'm a rider in the side of the south
Got the money in the matress and the guns in the couch

Wat up
Puttin out cockroaches in the ashtray
Its payday till my last day
Yea

Walkin that line with alot on my mind
I get that money, never droppin a dime
I don't hate, never, not on my time
I'll put that little red dot on ya mind
Talkin that crime but alot of 'em lyin
Im caught on the grind, never get off my grind
Ima pimp to these hoes, not a pimp in my mind, nah
And everybody kno I'm sharp when I ride
Hop out that new Ferrari with that little horse on the side yea
Zoom Zoom b*tch ride a n*gga broom witch
Have a key wet stinkin up your whole room b*tch
Now break out the perfume b*tch
And n*ggaz come from out that beach, I'm in that water like a cruise ship
Straight up, tell all my dudes this
1 Pistol, 2 Clips, I aim at lips
Wayne that sh*t, sh*t on y'all
Given to you from the Guard
I Am The Guard

[Interlude]

Yeaa, money on my mind, money money on my mental
Super super soaker wet a n*gga like a swim suit
I think they sippin on that 'I Can F*ck With Him Juice'
Test me if ya wanna bad man I knock a limb loose
I ain't never scared, I'm protected everywhere
And if a n*gga disrespect me then he shall be very dead
Thats my word, gotta urge to hit a n*gga and swerve
And them birds in the trigger shot down to my feet
Its me motherf*cker whats better to see
And when ya greeted like me ain't nothin better then beef
See I would meet each one of you n*ggaz in the street
Then eat - and pick you little b*tches out my teeth
Shout out to the green and red stiches in my teeth n*gga
With no Gucci I'm a double chief n*gga
My brothers you have send, and the Guard I Am..
Amen..

เนื้อเพลง Lil Wayne ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Get 'Em ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Get 'Em หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Get 'Em เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ