เนื้อเพลง Get That Money - Lil Wayne

ดู 1,861 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Lil Wayne | เพิ่มเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2553

เนื้อเพลง Get That Money

[Verse 1 - Lil Wayne]
I know some n*ggaz that'll merk ya for a quarter birdy
You b*tch ass n*ggaz just be lucky that the boy ain't hurtin'
I got the money to lag and I got that swagger workin'
I'm smokin' somethin' I can't pronounce behind them Phantom curtains
What is you holl'in' b*tch I'm on some gangsta sh*t
She wanna make me dinner I tell her make me rich
You f*ckin' wit' a winner but I come from a little
Hoe but bet I can take that dirt and turn that sh*t glitter
I leave the work wit' her yeah she my baby sitter
And if I find out she stealin' for realer I'ma kill her
I'm just a money maaan so where the dollars at
?? beat that until them flowers black
She wanna ride on this I make her ride wit' that
Her pistol in the ceilin' that's her survival pack
And do I love her nawww man I just love her spirit
Blind deaf or crazy it's money over b*tches

[Chorus - Lil Wayne - 2X]
Now everybody that I know Get That Money baby
And we ain't worryin' 'bout them hoes get that money baby
You get that cooked or that blow you done called a baller
If you ain't talkin' 'bout that dough homie what'cha talkin'

[Verse 2 - Birdman]
So get'cha game up take a b*tch break a b*tch
Strap her down wit' work and tell her don't trip take a trip
Get'cha hustle up the money's what you make of it
These n*ggaz want it cooked and I done closed down the bakery
So stop stuntin' homie false promotin'
It ain't about what'cha makin' it's about what ya totin'
Burn him up leave him naked bring him back to his wife
The b*tch ain't even cry 'cause he was livin' that life
These n*ggaz think I'm slippin' 'cause I'm fallin' back
B*tch I got money in the walls for that
Young'n get it from the ground homie hold the hood down and
Don't make a sound if them people swing around this b*tch
Do ya thang whoa' hustle try to stay low
This is for my old school G's who ain't around this b*tch
But shawty they ain't f*ckin' wit' pops
Let them n*ggaz chase that p*ssy we gon' follow that guap... yeah

[Chorus - Lil Wayne]

[Verse 3 - Birdman]
Fifty stacks in the garden in the backyard
Money talkin' turn a key into a crack charge
Y'all n*ggaz ain't eatin' how we eatin' B
F*ck how we used to be now we how we need to be
If they ain't wit' us they must be against us
We shoot 'em in the head 'cause they act like they senseless
If you ain't gettin' bread n*gga keep yo' distance
We sharks over here n*gga keep on fishin'

[Lil Wayne]
Money money money is my intuition
Money over b*tches such an easy decision
Young Money money men monster militia
Hardbody these n*ggaz boxes of tissue
That nina will kiss ya that chopper will twist ya
Them .380 snapshots now smile for the pictures
Weezy motherf*ckin' Baby pay me
My 9-to-5 is overrated I'm on that grind hoe

[Chorus - Lil Wayne]

เนื้อเพลง Lil Wayne ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Get That Money ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Get That Money หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Get That Money เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ