เนื้อเพลง No More - Lil Wayne

ดู 1,674 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Lil Wayne | เพิ่มเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2553

เนื้อเพลง No More

Yeah, Hustla

I got the brown bag full of money i got the work goin to florida and i swore that i wont ever hutla No More but i dont never say that no more got my mind
right nah

I got the brown bag full of money i got the work goin to florida and i swore that i wont ever hutla no more but i dont never say that no more got my mind
right money right

The pots hot as the rock expands it the paper chasin man on the clock like hands grindin like teeth get money like heath cliff hukstable keep it comin
like keith gotta meke last forever for worse or for better gotta make it past the devil so guns i got several and everybody plays the fool says aaron
nevelle bu i just play to win holler back like heavy metal. smellin like pedals from a rose so they hoes. my breads buildin bagels and legos when i rose
they froze trust me for the pesos im an a hole AK holes. think face blow and understand talkin money by the case loads gun off safety im in safe mode i
will hold court until the case closed. brown bag b*tch

I got the brown bag full of money i got the work goin to florida and i swore that i wont ever hutla no more but i dont never say that no more got my mind
right nah

I got the brown bag full of money i got the work goin to florida and i swore that i wont ever hutla no more but i dont never say that no more got my mind
right money right

young new investment aint no turnin me back had the rubber band stacks in the b*tton king sack and i aint never goin back sike i love the life standin
under the street ilght tryin to get off that white at a reasonable price nah i aint tryin to bargain wit ya n*ggas hatin well i guess they gonna be
starvin wit u i got 2 jobs i sell and cop sh*t like father like son well i was adopoted. i told the birdman stunna gimme a chance and i dont even wanna
tell u waht i did with my advance cause im only a man i had to feed my fam takin that hood sh*t and copped about 24 grams man i guess it is wat it is it
was wat it was before the rap game i waas sellin drugs either way im six figures before my first record ill stunt yall dont respect my my work habits im a
hustla

I got the brown bag full of money i got the work goin to florida and i swore that i wont ever hutla no more but i dont never say that no more got my mind
right nah

I got the brown bag full of money i got the work goin to florida and i swore that i wont ever hutla no more but i dont never say that no more got my mind
right money right

yeah thank u up n*gga uptown from an 8 to a quater from a half to a brick from an 0 to the ozies that how im hood rich and murder was the case got me
emptyin a lot clips stunna hollerin birdman n*gga right back in this b*tch 3rd world throw the u up im rollin in the whip with this money on my mind gotta
hustla and to lift them high rise dealin me and youngin on some sh*t breaking bread choppin millions cause a b*tch aint sh*t told as a youngin how roll
with the chopper if money on your block for the money ima pop ya n*gga wanna hate but they money wouldnt stop us from ridin fly whips now they hoe out
jockin we stunnin while ya hating n*gga stunna is wat made ya i hear ya poppin sh*t but the birdman raised ya b*tch birdman got an army birdman got a navy
and cash money cant save ya.

I got the brown bag full of money i got the work goin to florida and i swore that i wont ever hutla no more but i dont never say that no more got my mind
right nah

I got the brown bag full of money i got the work goin to florida and i swore that i wont ever hutla no more but i dont never say that no more got my mind
right money right

เนื้อเพลง Lil Wayne ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง No More ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง No More หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง No More เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ