เนื้อเพลง Trouble - Lil Wayne

ดู 1,284 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Lil Wayne | เพิ่มเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2553

เนื้อเพลง Trouble

[Unknown Girl]
Cities, streets, that's where I learned
Play with fire, you'll get burned
When the heat was on, I turned
Turned to Trouble... trouble

[Lil Wayne]
Yeah, yeah, C three, yeah
New Orleans baby, a street called Eagle
And everybody's ill, yeah, illegal
People steal cars, we steal people
We eat like dogs, but we still people
And even when ya lost, trouble still see you
And even if ya dead broke, we are still equal
One time for the lil people
Eat ya meal, don't let ya meal eat you
(I run with trouble... trouble)
Street runner we crazy with dis one
I run... with... trouble

[Lil Wayne]
And just the other day, my n*gga Chris killed his self
I pray to God, that I never feel the way he felt
Where do we go when there's no help?
He figured Heaven, so he went left
Ya'll know that ain't right
Plus, he was high as a plane that same night
Sh*t, I probably been on that same flight
Sh*t, I probably had that same fight
I just kept swingin
Twelve rounds comin, bells ringin
(I run with trouble... trouble)
Introduced to the game, when I was just a child
Mama love a drug dealer, straight quit her job
And took his life, and along with him, I died
And she died, we died
Then came my daughter, to my bed side
Told me daddy, don't cry, I'm alive
I look her in the eyes, and see me with no sins
But this is how the note ends

[Lil Wayne]
Ya know, let's kick it back
I can't call it
(I run with trouble... trouble)
Ya know, heheh
Yeah, yeah

[Lil Wayne]
The tool, it poke out the jeans
The coke smell just like a bunch of coffee beans
Ya nah mean? and everything ain't what it seem
Ya nah mean? and don't play that game, without your team
Kill for my bread, kill for my G's, kill for my cream
I will have that red beam on hot beam
Now I hear sirens, wait I think I see one behind me
I ain't trippin baby, money got me
Unh
(I run with trouble... trouble)
And f*ck the police, f*ck the feds, too
I ain't jumpin in that jump suit
A one, I'm on my one, two
Check me out, I f*ck around and check you
Respect due, pay yours n*gga
Mines under the seat, by my feet, where's yours n*gga?
Too much hoarse liquor, huh?
Too much pressure, too much force
Too much money, never heard that before
Sh*t
And we stop the snitches at the door
Cut that tail off the rat, he won't rat no more
(I run with trouble... trouble)
Sh*t, that's right, get trapped f*ck with my G's
Keep shootin, 'til I burn my sleeves
N*gga please, these boys is G's
Represent New Orleans, like a Florida leaf
Sh*t, what you know about it, we more than thieves
We steal from the rich, so the poor can eat
Yeah, n*ggas act up, my n*ggas act accordingly
Hey soldier, don't war with me
Jump on it

เนื้อเพลง Lil Wayne ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Trouble ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Trouble หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Trouble เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ