เนื้อเพลง We Be Steady Mobbin - Lil Wayne

ดู 7,778 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Lil Wayne | เพิ่มเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2553

เนื้อเพลง We Be Steady Mobbin

(Wayne)
Man f*ck these n*ggas
Imma spare everything but these n*ggas
I flip the gun and gun f*ck these n*ggas
take the knife off the AK and cut these n*ggas
yeah and f*ck these b*tches
I swear I care bout everything but these b*tches
I don't care I "so what" these b*tches
and I put young mula baby way above these b*tches
if it ain't broke don't break it
and if he ain't shook I'm gon' shake him
hope I dont look weak
cuz when a wolf cry wolf you still see that wolfs teeth muthaf*ckaaaa
futuristic handgun if you act foul you get two shots and one
I'm at your face like man cum
you n*ggas softer then roseanne's son
you cannot reach me on my Samsung
I'm busy f*ckin' the world and givin' the universe my damn tongue
crazy muthaf*cka I am one but the crazy thing is I began one
all white bricks I'm straight like its jumpin' back to 36 n*gga
big house long hall ways got 10 bathrooms I can sh*t all day n*gga

(Chorus)
and we don't want no problems, OK your a goon what's a goon to a goblin
yeah and came on the beat, I f*ck around and leave a n*gga brains on the street(ooohhh)
now pop that p*ssy I bring her to my bedroom and pop that p*ssy
uh huh and We Be Steady Mobbin' woah Kimosabe big ballin' is my hobby

(Gucci)
What the f*ck is up
Its Gucci Mane the G
its Titty boy no pity boy
Big scarcity the city boy
So Icy so no Nike boy
Just Gucci Louis Prada 'scuse me
Gucci Mane keep sh*ttin' on me
Why that boy keep buyin' jewelry
East Atlanta cockin' hammers
bandanas on car antennas
No, we do not talk to strangers
Just cut off these n*ggas fingas
Gucci's armed and dangerous
C*caine, Codeine, and Angel Dust
This AK 47 will hitchu ear boy from ankle up
Gun same size as Nia Long
Clip long as a Pringles can
.45 desert eagle on me you'll think I'm a eagles fan
Tony Braxton sniper rifle
make you neva breathe again
f*ck that n*gga
kill that n*gga
bring him back
kill him again
GUCCIII

(Wayne)
Yeah the money is the motive
f*ck with the money it get ugly as coyote
OK, I'm reloadin' better pull it if you tote it
I buy a pound break it down and put it in a stogie
swagga so bright I don't even need light
I'm wit a model broad she don't even eat rice
but would you believe that she dykes
and she asked for a pitcher so I gave her three strikes yea
I'm the man around this muthaf*cka
I'm so hot you probably catch a tan around this muthaf*cka
this rap game, I got my hand around this muthaf*cka
yeah I said game but I ain't playin' around this muthaf*cka
yeah I'm the best to ever do it b*tch
and you the best at never doin' sh*t
if you the sh*t then I'm sewerage
try me and I'll have your people readin' eulogies
I swear you can't f*ck wit me
but I can f*ck yo girl and make her nut for me
then sl*t for me then kill for me then steal for me and of course it'll be yo cash
then I'll murder that b*tch and send her body back to yo ass

(Chorus)
and we don't want no problems, OK your a goon what's a goon to a goblin
yeah, and came on the beat, I f*ck around and leave a n*gga brains on the street(ooohhh)
now pop that p*ssy I bring her to my bedroom and pop that p*ssy
uh huh and we be steady mobbin' woah Kimosabe big ballin' is my hobby

(Wayne)
uh, man s*ck my clip
swallow my bullets
and dontchu spit (ugggghhhhh)
I am the hip hop socialist
life is a gamble and I'm all about my poker chips
do you want a dose of this I will make the most of this
F is for ferocious murder your associates
the top is so appropriate
this is just where i belong
keep a hard d*ck for ya girlfriend to wobble on
Weezy

(Chorus)x2
and we don't want no problems, OK your a goon what's a goon to a goblin
yeah and came on the beat, I f*ck around and leave a n*gga brains on the street(ooohhh)
Now pop that p*ssy I bring her to my bedroom and pop that p*ssy
uh huh and we be steady mobbin' oh Kimosabe big ballin' is my hobby

เนื้อเพลง Lil Wayne ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง We Be Steady Mobbin ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง We Be Steady Mobbin หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง We Be Steady Mobbin เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ