เนื้อเพลง Down on Penny's Farm - Natalie Merchant

ดู 1,569 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Natalie Merchant | เพิ่มเมื่อ 30 เมษายน 2553

เนื้อเพลง Down on Penny's Farm

Come here ladies and gentleman
Listen to my song
Play it to you right
But you may think it wrong
May make you mad
But I mean no harm
It's just about the renters
On Penny's farm
It's a hard time in the country
Down on Penny's Farm

Go into the fields
And you work all day
Deep into the night
But you get no pay
Promise you some meat
Or a little bucket of lard
It's hard to make a living
On Penny's farm
It's a hard time in the country
Down on Penny's farm

Hear George Penny
He'll be coming into town
With a wagon load of peaches
Not a one of them sound
Gotta get his money
Gotta get a check
Pay you for a bushel
But you never get a peck
It's a hard time in the country
Down on Penny's farm

George Penny's renters
They be coming into town
With their hands in their pockets
And their heads hanging down
Go to the merchant
And the merchant he'll say,
"your mortgage it is due
And I'm looking for my pay"
It's a hard time in the country
Down on Penny's farm

Deep into his pocket
With a trembling hand,
"can't pay you what I owe
But i'll pay you what I can"
Down to the merchant
And the merchant make a call
Put you on the chain gang
Don't pay at all
It's a hard time in the country
Down on Penny's farm

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Down on Penny's Farm ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Down on Penny's Farm หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Down on Penny's Farm เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ