เนื้อเพลง Where I Go - Natalie Merchant

ดู 1,381 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Natalie Merchant | เพิ่มเมื่อ 7 พฤษภาคม 2553

เนื้อเพลง Where I Go

Climbing under
a barbed wire fence
by the railroad ties

climbing over
the old stone wall
I am bound for the riverside

well I go to the river
to soothe my mind
ponder over
the crazy days of my life
just sit and watch the river flow

find a place
on the riverbank
where the green rushes grow
see the wind
in the willow tree
in the branches hanging low

well I go to the river
to soothe my mind
to ponder over
the crazy days of my life
watch the river flow
ease my mind and my soul
Where I Go

well I will go to the river
from time to time
wander over
these crazy days in my mind
watch the river flow
where the willow branches grow
by the cool rolling waters
moving gracefully and slow

child it's lovely
let the river take it all away
the mad pace, the hurry
the troubles, the worries
just the river take them all away
flow away

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Where I Go ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Where I Go หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Where I Go เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ