1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Korn

เนื้อเพลง Do What They Say - Korn

เนื้อเพลง Do What They Say

Walk away when you're angry
(Brace) Brace yourself, there's nothing to gain
(More) Old enough to know the outcome
More blood, its always the same

Aren't we cool and aren't we calm?
For facing death, we run head on
Aren't we cool and aren't we calm?
For god we've suffered for so long
Aren't we cool and aren't we calm?
For facing death, we run head on

Do what they say
Or they take it away
I'd rather be dead than
Carry on

(Bite)Bite your lip, don't be cursing
(We must)You mustn't take gods name in vain
(In vain) Blunt your knife, pull the curtain
(Impulse) Impulses, you must refrain

Aren't we cool and aren't we calm?
For facing death, we run head on
Aren't we cool and aren't we calm?
For god we've suffered for so long
Aren't we cool and aren't we calm?
For facing death, we run head on

Do what they say
Or they take it away
I'd rather be dead than
Carry on

So we carry on
with this burden
I can't remember anything
I can't be certain

Aren't we cool and aren't we calm?
For facing death, we run head on
Do what they say
Or they take it away
I'd rather be dead than
Carry on

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Do What They Say ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Do What They Say หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Do What They Say เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ