1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Bone Thugs-N-Harmony

เนื้อเพลง Hatin Nation - Bone Thugs-N-Harmony

เนื้อเพลง Hatin Nation

[Krayzie]
Playa playa playa (hate me,hate me)
Playa playa playa (like you do on me)
Playa playa playa (hate me,hate me)
Playa playa playa (like you do on me)
Playa Hata (hata hata) we know very well
Playa hata (hata hata) who you are(are)
Playa hata (hata hata) don't let em smoke your weed
playa hata (hata hata) or ride in your car (your car)
Playa Hata (hata hata) we know very well
Playa hata (hata hata) who you are (are)
Playa hata (hata hata) don't let em smoke your weed
playa hata (hata hata) or ride in your car (your car your car)
Don't let that murda murda get cha man
don't let that murda murda get cha baby
dont let that murda murda get you man, yea yea yea

[Bizzy and Krayzie]
playa hation has begun to rise, n it's contagious pray
betta not let it get you man, hata hata hataz
hataz hatin this song song, n if I had a wish
I would teach the world to be a thug in harmony (thug in harmony)
every Bone get up (get up) and let us move on (move on)
maybe some could follow if there hearts were not so cold (so cold)
come and picture for the family scripture
tell me what do ya see, club n*gga in a mask
a man tryin to blast ass
n*gga know you need to just leave us leave us leave us alone
You know we put you in the, no Bone in we pretender
You know we put you in the, no Bone in we pretender

[Layzie]
n*gga won't be phukin wit no hataz in the 9-style
and all the way to heavens that's my mission
standin up ready for the war in position
when the sh*t jump n*ggaz won't be slippin
N*ggaz fallin victim, really waht's happenin
I'm a victim just cuz I'm rappin
stackin my cheese that I'm always packin
n*ggaz with NOTHIN 2 LOOSE be cappin
And I really blame you motherf*ckers it's true
what goes around comes around, since I did what I did
in the past, get a pipe and a chance n I'm ready to throw down
low down, dirty mothaphukin shame, in a world so cruel
it's n*ggaz like you, who just be disrespectin the game
before I had a little money, n*ggaz what's hatin me just
4 nothin, breakin my gear and thinkin it's funny
get around b*tches n n*ggaz be frontin, but I'm hustlin
strugglin, jumpin, wit a lot of frustrations
livin in a nation of playa hatian, wit a f*cked up situation
I'm facin' yea y'all playa hatazzzzz

[Wish]
Hataz dry your eyes (eyes eyes), n hold on (hold on)
cuz we're ballin' (ballin ballin') ya'll
we gon keep it going strong (oh!) ohhhh!!
We really thuggish ruggish, you love us you can hataz
we can deal with you but! Iffy n*ggaz come around playa hatin
they be hatin, man them the worse ones,you like (take a b*tch)
still come to your car all the time with a n*gga always talkin
about he could some betta than you don alreay did it, just hatin
you know and I know you, we see all ya'll, playa hataz, f*ck y'll
playa hataz, phuk ya'll, don't you hate on me, don't you hate on me
(I put the beam on you motherf*ckers)
(I said I'll put the beam on you motherf*ckers)
dont you(if you should spend) hate on me (mo time)
dont you hate(consontrating on your own sh*t) on me
don't you (then playa hatin on mine) hate on me dont
(you might make something motherf*ckers) you hate on me
hate on, hate on, hate on, hate on, hate on, hate on, (umm!)

[Krayzie]
Playa, playa, playa, hate me, hate me,
playa, playa, playa, f*ck it, we don't care.

[Bizzy]
N*gga, there's far more pictures of the scriptures, missed 'em 'cause
they're despicable, but, b*tch you're makin' millions off my physical
residual. Tradtional, but mystical, where were you at when pistols
blow? And what about welfare and health care? Well, I guess that
missed you, ho. And I guess you watch my brains tissues and if there be broke-asses
knowin' for the moment, noticed you 'fraid, 'cause yous are fools..fools.

[Krayzie]
Playa hater (hater, hater), we know very well,
playa hater (hater, hater) who you are (are).
playa hater (hater, hater), don't let 'em smoke your weed,
playa hater (hater, hater), or ride in your car (you car).
Playa hater (hater, hater), playa hater (hater, hater).

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Hatin Nation ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Hatin Nation หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Hatin Nation เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ